Coaching jeugd(werk)aanbod

We begeleiden workshops, maar ook ondersteuning op het terrein is mogelijk.

coaching jeugd

Om begeleiders te laten groeien in een talige begeleidershouding of hen te ondersteunen bij het uitwerken van taalstimulerende activiteiten, komt een ondersteuner langs tijdens de werking of de voorbereiding ervan.

Zo’n coaching op het terrein kan bestaan uit verschillende elementen: observatie, intervisie, feedback op taalstimulerende activiteiten … Uit een coachingsessie kan je als organisator of begeleider veel leren. Samen kijken we vooraf wie de doelgroep en wat het doel is, wat je er als organisator of begeleider uit wil halen en hoe de coaching zal verlopen.  

Na de coaching blikken we samen terug op het verloop en bespreken we de evolutie in het groeitraject van de begeleiders.