Nieuwe oproep secundaire scholen

Begin dit schooljaar is vzw ‘de Rand’ gestart met de ondersteuning van secundaire scholen op het vlak van taalbeleid. Er zijn vandaag 7 schoolondersteuners actief in 18 scholen. De minister bevoegd voor de Vlaamse Rand, Ben Weyts, wil alle scholen die vandaag geen ondersteuning op maat krijgen, de kans geven om alsnog in te tekenen en een ondersteuningsvraag in te dienen.

Dit is een tweede oproep om je ondersteuningsvraag in te dienen. Dien je vraag uiterlijk op vrijdag 31 maart 2023 via het formulier in. Dit project loopt tot en met schooljaar 2024-2025.

Op basis van de ingediende aanvragen maakt vzw 'de Rand' een selectie van scholen. Die keuze gebeurt op basis van de aard en omvang van de vraag, het engagement van de school en de ruimte in het schoolteam om hier samen met een schoolondersteuner aan te werken. Na de selectie contacteren we elke school die een aanvraag indiende. Vzw ‘de Rand’ voert met de geselecteerde scholen een intakegesprek. Lees hier de info en bereid je ondersteuningsaanvraag voor.