Webinar Duidelijk communiceren met alle ouders in de sportclub

Voor een vlotte organisatie in je sportclub is een goede communicatie met ouders cruciaal. Soms zijn er ouders die nog geen of weinig Nederlands begrijpen en spreken. In dit webinar krijgen bestuursleden of andere vrijwilligers tips en voorbeelden om vlot te communiceren met álle ouders.

voetbalouders

Inhoud

Voor sportclubs die willen werken aan ouderbetrokkenheid is inzetten op een heldere communicatie een eerste stap. De betrokkenheid van ouders start met toegankelijke en heldere communicatie.

In deze workshop krijgen ze info, tips en voorbeelden voor een toegankelijke communicatie met alle ouders, ook als die nog niet zo veel Nederlands begrijpen en spreken.
We behandelen zowel mondelinge als schriftelijke communicatie.

Na de workshop kunnen de clubs met de tips aan de slag om hun berichten, nieuwsbrieven, engagementsverklaring of gedragsregels helder te schrijven.

Praktische informatie

  • Er is momenteel geen infosessie gepland.
  • Wil je als eerste op de hoogte zijn van de volgende infosessie? Vul onderstaand formulier in.