Vacature

Vacature schoolondersteuners secundair onderwijs (vast/vervanging)

15/04/24

Vzw ‘de Rand’ zet in opdracht van de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant in op het Nederlands als verbindende taal én op gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand. Dat gebeurt via 5 pijlers, waaronder taalpromotie. Het team taalpromotie ondersteunt lokale besturen, scholen en organisaties met trajecten en acties die inzetten op uitdagingen op het vlak van de talendiversiteit en oefenkansen Nederlands. Voor die opdracht zoeken wij 2 schoolondersteuners.

Wie zoeken wij?

Als schoolondersteuner maak je deel uit van het team taalpromotie en neem je een rol op in de opdracht om secundaire scholen in de Vlaamse Rand en Halle te ondersteunen op het vlak van taalbeleid, ouderbeleid en Nederlands buiten de schooluren. Onze ideale collega is een teamspeler die zelfstandig werkt. Je bent regelmatig op pad en werkt enkele dagen per week op scholen om schoolteams te ondersteunen. Het is een troef als je ook energie krijgt van je ervaringen delen met andere schoolondersteuners.

Wat verwachten wij? Dankzij jou …

 • krijgen de scholen een effectieve begeleiding. Je begeleidt ondersteuningstrajecten binnen verschillende scholen. Een effectieve begeleiding houdt in dat je binnen de scholen kennis en expertise opbouwt en je materialen en methodieken in functie van de ondersteuningstrajecten ontwikkelt en inzet. Het einddoel van deze ondersteuningstrajecten is het stimuleren van de taalontwikkeling van leerlingen. Dit doe je door een (deel van het) schoolteam te ondersteunen. Je werkt niet rechtstreeks met leerlingen.
 • krijgen schoolteams ondersteuning bij de opmaak van een taalbeleids- en actieplan (visie ontwikkelen, doelgroep en focus bepalen…), de implementatie van taalontwikkelend lesgeven (taalgericht vakonderwijs), de ondersteuning van interne taalcoaches, vakgroepen en individuele leraren.
 • krijgen schoolteams ondersteuning bij de opmaak van een ouderbeleids- en actieplan (visie ontwikkelen, doelgroep en focus bepalen…), de implementatie van gelijkwaardig partnerschap tussen school en ouders.

 • krijgen schoolteams ondersteuning bij de creatie van een draagvlak, omgaan met weerstand en de verankering van veranderingen.

 • kunnen schoolteams rekenen op jouw flexibiliteit en kan je inspelen op plotse veranderingen. Je bent creatief in het bedenken van oplossingen voor de uitdagingen die zich stellen gedurende het traject.

 • worden nieuwe en bestaande initiatieven die inzetten op taalbeleid en/of ouderbeleid binnen de school op elkaar afgestemd.

 • verloopt de schriftelijke en mondelinge communicatie tussen de directie, het schoolteam en ons team vlot en helder. Jij organiseert overlegmomenten met de directie en overlegmomenten tussen het schoolteam en hun directie.

 • verlopen overlegmomenten op de scholen voorbereid en gestructureerd. Je stelt je op als een voorzitter, je neemt verschillende belangen in overweging en je denkt steeds een stap vooruit.

 • wordt het team onderwijsondersteuning versterkt met een teamspeler die bereid is om mee te werken aan schooloverstijgende vraagstukken. Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project. Daarnaast zoek je steeds mee naar kansen en kan je uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen.

Wie ben jij?

 • Je hebt voeling met diversiteit en aandacht voor anderstalige en maatschappelijk kwetsbare leerlingen en hun ouders.
 • Je hebt ervaring in de brede onderwijssector.
 • Je hebt ervaring in het werken aan en uitvoeren van een taal- en/of ouderbeleid.
 • Je wil je inhoudelijke kennis op het vlak van taal- en/of ouderbeleid inzetten, vergroten en verdiepen.
 • Je bent enthousiast om nieuwe opdrachten mee uit te bouwen.
 • Je stelt je naar een schoolteam, deelteam en individuele leraren op als coach en kan processen opzetten en begeleiden.
 • Je kan goed plannen, organiseren en projectmatig werken.
 • Je kan diplomatisch optreden met aandacht voor vertrouwelijkheid.
 • Je werkt graag zelfstandig, maar je bent ook een teamspeler.
 • Je kan netwerken, onderhandelen, enthousiasmeren en omgaan met weerstand.
 • Je kan situaties snel analyseren en erop inspelen.
 • Je kan overleg organiseren tussen verschillende partners.
 • Je bent gedreven om bij te leren.

Wat kan jij verwachten?

 • Inspirerende werkomgeving - Een boeiende en afwisselende job in een gedreven team

 • Ruimte om te leren - Gerichte startbegeleiding, ondersteuning, opleiding en permanente coaching.

 • Loon naar ervaring - Een voltijds bediendecontract van onbepaalde duur en een deeltijds (3/5) vervangingscontract van 6 maanden. Het loonbarema volgens het PC 329 L1 (relevante anciënniteit komt in aanmerking) en een 13e maand.

 • Vakantie - Naast je wettelijke vakantie krijg je extra vakantiedagen en tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.

 • Woon-werkverkeer/dienstverplaatsing – Een bijdrage in je woon-werkverkeer of fietsvergoeding € 0,35/km
  Maximale fiets- en autovergoeding voor verplaatsingen in opdracht

 • Verzekeringen - Groepsverzekering (aanvullend pensioen via de werkgever) en hospitalisatieverzekering voor jou (je gezinsleden kan je ook voordelig laten aansluiten)

 • Werkorganisatie - Een uitgewerkt thuiswerkbeleid

 • Ruimte om te leren- Gerichte startbegeleiding, ondersteuning en begeleiding voor professionele ontwikkeling.

 • Startdatum: 19 augustus 2024

 • Standplaats – Zellik/Wemmel

Wil je meer weten?

Lees meer informatie over de opdracht om secundaire scholen te ondersteunen op www.derand.be. Stuur een e-mail naar secundaironderwijs@derand.be of bel naar Hilde Leon op 0476 70 54 45.

Ben je geïnteresseerd?

Solliciteren kan tot en met zondag 19 mei 2024.
Stuur een e-mail met je curriculum vitae en motivatie t.a.v. Sabrina Dal Zotto, HR-Coördinator, naar vacature@derand.be.

Procedure

Je ontvangt een schriftelijke thuisopdracht op vrijdag 24 mei 2024.
De gesprekken zijn op woensdag 5 juni 2024.

Meer nieuws

 • Cursus naaien

  Ondersteuning 'heerlijk helder': samenwerking met Femma – Tijd voor Mij

  02/05/24

  Sinds 2021 werken ons redactieteam Heerlijk Helder en het team taalpromotie samen met Femma – Tijd voor Mij.

  De redacteurs brachten meer structuur in de lesnota’s en doeboeken van de coaches van Tijd voor mij, formuleerden de teksten iets duidelijker en gaven tips voor de lay-out van de nota’s. De stafmedewerker Heerlijk Helder zorgde voor de eindredactie, een lijst van foto’s waarmee de coaches hun workshops visueel kunnen ondersteunen en ze gaf enkele workshops over duidelijke taal en hoe je van een workshop een kwaliteitsvolle oefenkans Nederlands maakt.

 • Vacature medewerker administratie en communicatie

  30/04/24

  Als medewerker administratie en communicatie verzorg je het onthaal in het gemeenschapscentrum GC de Kam. Je bent het eerste aanspreekpunt voor bezoekers. In je takenpakket zitten zowel administratieve, financiële, communicatieve als logistieke opdrachten die zorgen voor een vlotte werking van het gemeenschapscentrum.

 • Gordel jij mee op zondag 1 september?

  18/04/24

  Op zondag 1 september sluiten we de zomer, zoals de traditie het wil, af met een fijne familiedag tijdens De Gordel. Wie mee wil gordelen kan net zoals de voorbije jaren terecht in het provinciedomein in Huizingen. Daarnaast zal Dilbeek dit jaar de focusgemeente zijn.