vzw 'de Rand' Vacature

Oproep onafhankelijke bestuurder

23/01/24

Vzw ‘de Rand’ is een agentschap van de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant, met ongeveer 80 personeelsleden en een omzet van circa 7 miljoen euro. Vzw ‘de Rand’ ondersteunt en bevordert het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse rand rond Brussel, met een bijzondere focus op de 6 faciliteitengemeenten.

Vzw ‘de Rand’:

 • exploiteert 7 gemeenschapscentra en ondersteunt het Nederlandstalige verenigingsleven in de 6 faciliteitengemeenten.
 • ondersteunt de 19 lokale besturen in de Vlaamse Rand op het vlak van taalpromotie en gemeenschapsvorming (o.a. jeugd, sport, cultuur, onthaal en integratie, oefenkansen NT2 en flankerend onderwijsbeleid).
 • publiceert RandKrant en gemeenschapskranten.
 • coördineert de Gordel.

In het kader van het decreet deugdelijk bestuur bestaat het bestuursorgaan uit 3 leden voorgedragen door de Vlaamse Regering, 2 leden voorgedragen door de provincie Vlaams-Brabant, een vertegenwoordiger van elk van de 7 gemeenschapscentra en 6 onafhankelijke bestuurders.

Het hernieuwbare mandaat van de huidige onafhankelijke bestuurders loopt binnenkort ten einde. Op basis van het decreet doen we hierbij een oproep naar kandidaat-bestuurders die mee hun schouders willen zetten onder de realisatie van de acties en doelstellingen zoals uitgewerkt in het meerjarenplan 2021-2025 en de uitwerking en uitvoering van het daaropvolgende meerjarenplan 2026-2030. Gelet op de huidige samenstelling en uitgebreide opdrachten van vzw ‘de Rand’ willen we mensen met expertise en netwerk in het jeugd-, cultuur-, integratie- en onderwijswerkveld extra aanmoedigen om zich kandidaat te stellen.

Profiel van de kandidaat voor onafhankelijke bestuurder

 • Je hebt voeling met de specifieke situatie van de Vlaamse rand rond Brussel.
 • Je onderschrijft de missie en de waarden van vzw ‘de Rand’.
 • Je bent vertrouwd met minstens een van volgende beleidsaspecten: juridische aangelegenheden, human resources, financieel beleid, management in de publieke sector, maatschappelijke en sociologische evoluties van de Vlaamse Rand, jeugd, sociaal-cultureel werk, flankerend onderwijsbeleid, onthaal en integratie van nieuwe inwoners, NT2, communicatie.
 • Je oefent geen politiek mandaat uit.

In het decreet deugdelijk bestuur wordt ook naar een aantal onafhankelijkheidscriteria verwezen.

Het bestuursorgaan komt 6 x per jaar samen. Het bestuursorgaan heeft als taak het beleid van de organisatie aan te sturen en de realisatie van de doelstellingen op te volgen. Leden van het bestuursorgaan krijgen een presentiegeld van 53,78 euro per vergadering.

Procedure

Je verstuurt je kandidatuur met een motivatie en een beknopt cv via info@derand.be t.a.v. de heer Hubert Lyben, voorzitter, uiterlijk op 29 februari 2024. Eind maart beslist de algemene vergadering over de aanstelling.

Voor meer info, contacteer algemeen directeur Jo Van Vaerenbergh: 0495 91 55 79 of jo.vanvaerenbergh@derand.be.

Meer nieuws

 • Vacature

  Vacature stafmedewerker

  15/02/24

  Als stafmedewerker bij GC de Zandloper ben jij de spil die de school- en familieprogrammatie vormgeeft en gemeenschapsvormende projecten moeiteloos laat draaien. Vergroot ons netwerk, trek nieuwe samenwerkingspartners aan en ontwikkel initiatieven voor de integratie van anderstaligen. Ben jij de creatieve denker en efficiënte doener die we zoeken?

 • Vacature

  Vacature logistiek-technisch medewerker

  12/02/24

  Hou je van een afwisselend takenpakket, een flexibel werkrooster, heb je een hart voor het gemeenschapsleven en cultuur en heb je talent voor techniek en onderhoud? Twijfel dan niet en stel je kandidaat voor deze allround functie van logistiek-technisch medewerker.

 • Gemeenschapscentra
  vzw 'de Rand'
  Taalpromotie
  Zangers voorstelling 'Dag vreemde man'

  Dag vreemde man - liedjes en levensverhalen

  05/02/24

  Op 9 februari 2024 gaat 'Dag vreemde man' in première in Het Bolwerk in Vilvoorde. Je kan de voorstelling later dit voorjaar ook in andere cultuur- en gemeenschapscentra in de Vlaamse Rand zien.