Tips oefenkansen Nederlands voor je kind

Ouders spelen een belangrijke rol in de (meertalige) taalontwikkeling van hun kinderen. Een anderstalige ouder kan een rijke thuistaal bieden en er ook voor zorgen dat zijn kind veel oefenkansen Nederlands krijgt buiten de school.

de bib

De bib

In elke gemeente is er een bib. Bibliotheken hebben niet alleen boeken, er is veel meer. Stimuleer ouders om samen met hun kind naar de bibliotheek te gaan.

In de bibliotheek vinden ze leesboeken, luisterboeken, strips, spelletjes, films, een Taalpunt ... Heel wat bibliotheken organiseren ook regelmatig leuke activiteiten zoals voorleessessies, spelmomenten, workshops of ateliers ...

ouder kind

Samen met je kind

Ook ouders die nog niet zo veel Nederlands begrijpen en spreken, kunnen hun kind stimuleren om thuis regelmatig met het Nederlands in contact te komen. Jonge kinderen vinden het leuk om samen met mama en papa iets te doen. Ouders leren en oefenen dan samen met hun kind Nederlands.

Ze kijken bijvoorbeeld samen naar een Nederlandstalig televisieprogramma, lezen een winkelfolder en maken samen een boodschappenlijst, luisteren naar een verhaal of liedjes, doen samen een creatieve activiteit …

Vrijetijdsactiviteiten

Kinderen die Nederlands leren, oefenen ook via begeleide activiteiten veel Nederlands. Tijdens sport-, spel- en creatieve activiteiten horen kinderen Nederlands en krijgen ze spreekkansen.

Informeer ouders over het vrijetijdsaanbod en stimuleer hen om hun kind in te schrijven in een sportclub, jeugdvereniging, vakantiestage, speelpleinwerking …