submenu

Taalpromotie - Vertaalwoordenboekje voor gemeenteloketten

Vzw ‘de Rand’ geeft een vertaalwoordenboekje voor anderstalige nieuwkomers uit, onder de naam Jouw vragen ondertiteld.

Een anderstalige die in de Rand komt wonen, kent vaak nog geen Nederlands en heeft het dus niet altijd even gemakkelijk. Het boekje is een ‘ondertiteling’ bij een eerste contact met de gemeente én een aansporing om Nederlands te leren. Het bevat een aantal vragen en zinnen die de anderstalige moeten helpen om basisinformatie te vragen aan het loket. De woordenschat is vertaald in het Frans, Duits en Engels.

Tegelijkertijd kan het boekje voor de loketbedienden een hulpmiddel zijn in hun communicatie met anderstalige inwoners die nieuw zijn in de gemeente.

De thema’s die in het boekje aan bod komen zijn:

  • identiteitskaart;
  • rijbewijs;
  • inschrijving in de gemeente/adreswijziging;
  • geboorte;
  • huwelijk/wettelijke samenwoning;
  • attesten;
  • reispas/paspoort;
  • vuilophaling;
  • parkeerkaart.

Dit boekje vervangt uiteraard geen cursus Nederlands. We verwijzen kandidaat-cursisten dan ook graag door naar het Agentschap Integratie en Inburgering.

Vzw ‘de Rand’ biedt het boekje gratis aan gemeenten in de Rand aan en verspreidt het ook via het Agentschap Integratie en Inburgering. Gemeenten buiten Vlaams-Brabant kunnen het boekje kopen.

Meer informatie of prijsofferte? Contacteer karen.stals@derand.be.

Effects zorgde voor de lay-out van het boekje. De inhoud werd mee opgesteld door het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant (nu Agentschap Integratie en Inburgering) en medewerkers van de gemeenten Dilbeek, Halle en Vilvoorde.


download  DOWNLOAD VERTAALWOORDENBOEKJE    download PROJECTFICHE 

Bekijk het boekje online

Bekijk de reportage van RingTV