submenu

Taalpromotie - Tips duidelijke taal

Nederlandstalige inwoners van de gemeente spelen een grote rol in het integratieproces van anderstaligen. Wij vragen hen dan ook om mensen die Nederlands leren of geleerd hebben te helpen. Door anderstaligen uit te nodigen in hun club of vereniging, maar ook door geduldige gesprekspartners te zijn.

Een nieuwe taal leer je het best als je ze veel spreekt. Wie anderstaligen wil helpen als ze hun Nederlands willen oefenen, vindt hieronder enkele tips die de communicatie met anderstalige buren, collega’s, klanten … kunnen verbeteren, ook als die het af en toe wat moeilijk hebben met het Nederlands.

  • Schakel niet te snel over op een andere taal.
  • Spreek langzaam en articuleer goed.
  • Gebruik gebaren die je uitleg ondersteunen.
  • Gebruik eenvoudige woorden en synoniemen.
  • Vermijd dialectwoorden.
  • Hertaal. Leg iets uit in andere woorden.
  • Geef de anderstalige de tijd om even te zoeken naar zijn of haar woorden.
  • Geef de Nederlandse vertaling van woorden die de anderstalige in een andere taal zegt. (Bv. ‘Kan ik hier sacs poubelle kopen?’, ‘Welke vuilniszakken heeft u nodig? Blauwe, groene of bruine?’)
  • Wijs voorwerpen waarover je spreekt aan.
  • Zeg niet dat iets fout is, maar corrigeer op een positieve manier. (Bv. ‘In hoeveel stationen stopt de trein?’, ‘In vijf stations.’)


Deze tips zijn verzameld op een handig A5-document.

A5 met tips bestellen: info@oefenhierjeNederlands.be
Downloaden A5 met tips duidelijke taal (pdf)

 

Het Agentschap Integratie en Inburgering geeft vormingen duidelijke taal.

 

Tips duidelijke taal - filmpje