submenu

Taalpromotie - taalstage

Nederlandstalige scholen en andere partners moedigen kinderen die thuis geen Nederlands spreken aan om de taal te oefenen in de vrije tijd. Dat kan ook tijdens de schoolvakanties.

Kinderen met een basiskennis Nederlands oefenen een hele week spelenderwijs hun Nederlands. Ze knutselen, luisteren naar verhalen, spelen spelletjes, zingen liedjes … Kinderen die nog bijna geen Nederlands spreken en begrijpen, kunnen ook deelnemen. Voor hen is het een speelse kennismaking met het Nederlands.

Dit zijn geen taallessen. Taalstimulering en taalactivering staan centraal. Aan het einde van de stage tonen de kinderen wat ze geleerd en gedaan hebben.

 

Methodiek

De spel- en knutselactiviteiten stimuleren interactie tussen begeleiders en kinderen en tussen kinderen onderling. De kinderen worden aangemoedigd om zich mondeling te uiten. Elke activiteit herbergt heel wat talige en interactiemogelijkheden, of het nu gaat om bewegingsspelletjes, liedjes, gezelschapsspelletjes, knutselen, sporten of verhalen vertellen.

Het Nederlands – de voertaal – krijgt een duidelijke plaats. De begeleider zorgt voor een duidelijke en visueel ondersteunde speluitleg en benoemt in het Nederlands objecten en woorden die het kind in een andere taal heeft gezegd. Op die manier leren de kinderen heel wat nieuwe woordenschat.

Het zijn geen taallessen, je kan niet verwachten dat de kinderen na de stage alles begrijpen en vlot Nederlands spreken.

 

Voorkennis Nederlands?

De stages zijn toegankelijk voor iedereen. Het oefen- en leertraject hangt af van de voorkennis van het Nederlands. Kinderen die al een goede basiskennis Nederlands hebben, oefenen hun verworven kennis. Daarnaast wordt hun spreekzin en spreekdurf gestimuleerd.

Ook kinderen die nog bijna geen Nederlands kennen, kunnen participeren. Voor deze kinderen is het een speelse kennismaking met het Nederlands. Zij worden ondergedompeld in de taal en krijgen basiswoordenschat aangereikt. Spreken komt bij hen in mindere mate aan bod.


BEGELEIDENDE Partners

Panta Rhei vzw

De stages Babbelkous zijn ontwikkeld in opdracht van vzw ‘de Rand’. Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) ondersteunt de ontwikkeling van de methodiek: www.meertaligheid.be. Panta Rhei vzw staat in voor de praktische organisatie (begeleiding, materiaal …).
Info: info@pantarheivzw.be - 02 397 99 99.

vzw de Horizon

Het leren van nieuwe woordenschat en die herhalen loopt als een rode draad door de stages die vzw de Horizon begeleidt. Kinderen die al een goede basiskennis Nederlands hebben, pikken minder nieuwe woorden op, maar herhalen de gekende woorden en oefenen hun Nederlands. Zij worden vooral gestimuleerd om zo veel mogelijk Nederlands te spreken.
Vzw de Horizon heeft ook ervaring in het organiseren van ateliers, voorleesprojecten en huiswerkbegeleiding.
Info: info@dehorizonvzw.be -  0477 62 81 65.

Hakuna Matataal vzw

Hakuna Matataal vzw biedt taalstimulering aan anderstalige kinderen om hun schoolloopbaan te ondersteunen. In opdracht van een organisatie of gemeentebestuur begeleidt de vzw stages tijdens schoolvakanties Er gaat veel aandacht naar woordenschatverwerving binnen een bepaald thema en het inoefenen van deze nieuwe woorden tijdens sport en spel.
Info: hakunamatataal@telenet.be.

Naast deze stage met actieve taalstimulering Nederlands is er ook een aanbod dat gewoon toegankelijk is voor kinderen van wie de moedertaal niet het Nederlands is. Dat aanbod is sterk visueel, de begeleider heeft aandacht voor duidelijke taal maar het zet niet in op actieve taalstimulering via woordenschatverwerving en -uitbreiding. Wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met Cindy Van Dijck.

 

Info

Cindy Van Dijck, 02 568 01 78, cindy.vandijck@derand.be.

download  PROJECTFICHE TAALSTAGE + TAALATELIERS    STAGES IN DE CENTRA VAN VZW 'DE RAND’