submenu

Taalpromotie - taalstage

Nederlandstalige scholen en andere partners moedigen kinderen die thuis geen Nederlands spreken aan om de taal te oefenen in de vrije tijd. Dat kan ook tijdens de schoolvakanties.

Kinderen met een basiskennis Nederlands oefenen een hele week spelenderwijs hun Nederlands. Plezier maken is belangrijk. Ze knutselen, luisteren naar verhalen, spelen spelletjes, zingen liedjes … Kinderen die nog bijna geen Nederlands spreken en begrijpen, kunnen ook deelnemen. Voor hen is het een speelse kennismaking met het Nederlands.

Dit zijn geen taallessen. Speelse taalstimulering en taalactivering staan centraal. Door middel van leuke activiteiten vergroot de spreekdurf. Begeleiders hebben permanent oog voor een veilig klimaat waarbij fouten maken mag. Daarom vinden de activiteiten plaats in kleine groepen, zo kan de begeleider voldoende aandacht schenken aan elk kind.

 

Methodiek

De spel- en knutselactiviteiten stimuleren interactie tussen begeleiders en kinderen en tussen kinderen onderling. De begeleiders moedigen kinderen aan om zich mondeling te uiten. Elke activiteit herbergt heel wat talige en interactiemogelijkheden, of het nu gaat om bewegingsspelletjes, liedjes, gezelschapsspelletjes, knutselen, sporten of verhalen vertellen.

Het Nederlands als verbindende taal krijgt een duidelijke plaats. De begeleider zorgt voor een heldere en visueel ondersteunde speluitleg zodat elk kind kan deelnemen. Als kinderen zelf aan het woord zijn verbeteren begeleiders geen fouten, ze reageren met een correct woord of een correcte zin. Op die manier krijgen kinderen zelfvertrouwen om te blijven praten in het Nederlands.

Het zijn geen taallessen. Met de stages willen we kinderen vooral een leuke speelse vakantieweek in het Nederlands bieden waarbij elk kind kwalitatieve oefenkansen krijgt en zo de spreekdurf vergroot.

 

Voorkennis Nederlands?

De stages zijn toegankelijk voor iedereen. Het oefen- en leertraject hangt af van de voorkennis van het Nederlands. Kinderen die al een goede basiskennis Nederlands hebben, oefenen hun verworven kennis. Daarnaast worden hun spreekzin en spreekdurf gestimuleerd.

Ook kinderen die nog bijna geen Nederlands kennen, kunnen deelnemen. Voor hen is het een speelse kennismaking met het Nederlands. Zij worden ondergedompeld in de taal en krijgen basiswoordenschat aangereikt. Spreken komt bij hen in mindere mate aan bod.


BEGELEIDENDE Partners

Panta Rhei vzw

De stages Babbelkous zijn ontwikkeld in opdracht van vzw ‘de Rand’. Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) ondersteunt de ontwikkeling van de methodiek: www.meertaligheid.be. Panta Rhei vzw staat in voor de praktische organisatie (begeleiding, materiaal …).
Info: info@pantarheivzw.be - 02 397 99 99.

vzw de Horizon

Het leren van nieuwe woordenschat en die herhalen loopt als een rode draad door de stages die vzw de Horizon begeleidt. Kinderen die al een goede basiskennis Nederlands hebben, pikken minder nieuwe woorden op, maar herhalen de gekende woorden en oefenen hun Nederlands. Zij worden vooral gestimuleerd om zo veel mogelijk Nederlands te spreken.
Vzw de Horizon heeft ook ervaring in het organiseren van ateliers, voorleesprojecten en huiswerkbegeleiding.
Info: info@dehorizonvzw.be - 0477 62 81 65.

 

Wij organiseren ook workshops voor begeleiders van taalstimulerende activiteiten en ontwikkelen materialen die je kan gebruiken: speldoos vrije tijd, speldoos voetbal, prentenboek Kiki en Olaf ... 

 

Info

Cindy Van Dijck, 02 568 01 78, cindy.vandijck@derand.be.

download  PROJECTFICHE SPEELSE STAGES NEDERLANDS      STAGES IN DE CENTRA VAN 'DE RAND’