submenu

Taalpromotie - Taalspeler methodieken

Taalspeler

Omgaan met meertaligheid op speelpleinen

Heel wat speelpleinen in de Vlaamse Rand krijgen niet-Nederlandstalige kinderen over de vloer. Het project Taalspeler leert speelpleinen op een positieve manier om te gaan met die meertaligheid. Onze partner, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) reikt verantwoordelijken, coördinatoren en animators van de speelpleinen methodieken aan om het gebruik van het Nederlands op een speelse manier te stimuleren.

De speelpleinen zijn er voor alle kinderen. In de Rand en Brussel speelt een mengelmoes van kinderen samen. Kinderen van verschillende leeftijden, met een verschillende sociale en culturele achtergrond, met andere interesses, met verschillende talen als moedertaal. Om met deze meertalige context om te gaan en het Nederlands als voertaal op de speelpleinen te ondersteunen, geeft Taalspeler tips en aandachtspunten aan animators. VDS ondersteunt de speelpleinen en geeft ook vorming. Belangrijk hierbij is om het Nederlands op het speelplein als een speeltaal te bekijken en niet als een moet-taal.

De voorbije jaren ontwikkelde VDS heel wat ondersteunend materiaal: een visietekst, de DNA-brochure Horen, Zien en Spelen, sensibiliserende affiches met taaltips voor animators, flyers met taaltips, een begeleidende map voor de speelpleinen, een Taalspelerbox, voorbereidingsfiches en een vorming.

Partners

Taalspeler is een project van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS). Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) lag aan de basis van de methodiekontwikkeling.

Bekijk onze projectfiche Taalspeler

Info

jeugd@derand.be

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS), www.speelplein.net/taalspeler