submenu

Taalpromotie - Sportwoordenboekje

MIJN KIND WIL SPORTEN!

Sporten is gezond, dat weet iedereen. Daarom gaan heel wat ouders op zoek naar een sportieve vrijetijdsbesteding voor de kinderen. Dat is geen gemakkelijke opdracht als ze de taal niet spreken en niet weten waar ze informatie kunnen vinden. Het sportwoordenboekje helpt anderstalige ouders.

In het sportwoordenboekje vind je woorden in het Nederlands die je helpen in de zoektocht naar, aansluiting bij en integratie in een sportclub. Deze basiswoordenschat is belangrijk voor anderstalige ouders en hun kinderen. Gebruik het boekje dus zeker in jouw club.

Het sportwoordenboekje kan gepersonaliseerd worden: vul er de gegevens in van de trainer, vink aan welk materiaal de kinderen moeten meebrengen …Help anderstaligen, want samen sporten in het Nederlands is leuk!

 

Bestellen? cindy.vandijck@derand.be – 02 568 01 78


download DOWNLOAD SPORTWOORDENBOEKJE   download  PROJECTFICHEAffiche en foto’s

Je kan de cover van het sportwoordenboekje printen en als affiche gebruiken om het sportwoordenboekje in jouw gemeente, club of organisatie in de kijker te plaatsen. Personaliseer de affiche door er een banner met lokale informatie onder te plakken.

Je kan een afbeelding uit het boekje gebruiken in jouw communicatie naar ouders en/of kinderen. We vragen om de afbeeldingen uitsluitend hiervoor te gebruiken, een duidelijke link met het sportwoordenboekje zichtbaar te maken en ze dus niet verder te verspreiden of in andere communicatie op te nemen.

download  DOWNLOAD COVER SPORTWOORDENBOEKJE 
Een afbeelding opvragen kan via cindy.vandijck@derand.be.OEFENINGEN LES NEDERLANDS

Martine Panneels van het Centrum voor Volwassenenonderwijs van Vilvoorde gebruikt het sportwoordenboekje tijdens de les Nederlands. Cursisten leren de woordenschat die ze nodig hebben in een sportclub. De lerares stelt de oefeningen ter beschikking.

download  DOWNLOAD OEFENINGEN10 tips voor een sportclub waar iedereen zich goed voelt  tips-ideeën

Erbij horen wil iedereen, maar dat is niet vanzelfsprekend. Help nieuwkomers integreren in jouw club, ook als Nederlands niet hun moedertaal is. Er is geen specifieke aanpak nodig. Sta even stil bij de clubcommunicatie en bestaande procedures die voor jou evident zijn. Deze tien tips helpen clubbestuurders en trainers om de sportclub toegankelijk te maken voor iedereen. Met een minimale inspanning maak je van jouw sportclub een leuke plek waar iedereen zich goed voelt. Met deze tips, in combinatie met het sportwoordenboekje, help je anderstaligen te integreren!

download  DOWNLOAD 10 TIPS

 
 

10 tips duidelijke gesproken taal in de sportclub  tips-ideeën

Veel mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, willen het graag leren. Een nieuwe taal leer je het best als je ze veel spreekt. Dat kan ook in jouw club. Hieronder vind je enkele tips die de communicatie met anderstalige sporters of ouders van sportende kinderen kunnen verbeteren, ook als ze het af en toe wat moeilijk hebben met het Nederlands.

download   DOWNLOAD 10 TIPS

 
 

10 tips duidelijke geschreven taal in de sportclub  tips-ideeën

Wil je je schriftelijke communicatie (flyers, brieven, formulieren …) met sporters of ouders van sportende kinderen verbeteren, ook als ze het af en toe wat moeilijk hebben met het Nederlands? Lees dan deze tien tips. Je hoeft geen extra formulier of flyer voor anderstaligen te maken. Bekijk na het lezen van deze tips jouw brief of formulier. Met slechts enkele aanpassingen is de communicatie duidelijk voor iedereen.

download   DOWNLOAD 10 TIPS

 
 

www.laagdrempeligesportclub.be

De website is een initiatief van de Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF). 47 federaties promoten deze website op een actieve manier. Op de website krijgen sportclubs inzicht in bestaande drempels en vinden ze oplossingen en praktische tips om participatiedrempels weg te werken. Wil je bijvoorbeeld de financiële drempel verkleinen? Hier vind je informatie over terugbetalingsmogelijkheden van alle mutualiteiten, tips voor het opstellen van een afbetalingsplan …

De website is opgebouwd rond zes thema’s. Per thema vind je informatie, tips, voorbeelden, interessante filmpjes en bruikbare documenten.

www.laagdrempeligesportclub.be

 
 

Handboek ‘sportclubs die winnen’

Dit boek is een uitgave van het Antwerps integratiecentrum ‘De 8’ en wil sportclubs aanzetten om positief om te gaan met diversiteit. Ook communicatie en taaldiversiteit vind je in het handboek terug. Zowel professionals als vrijwilligers kunnen met het boek aan de slag.
Meer info? info@de8.be – 03 270 33 33.

 
 

Andere interessante links

www.krapopsportkamp.be