submenu

Taalpromotie - spel de Marktkramers

Een spel om de spreekdurf te vergroten


Een taal leren doe je het best door ze veel te spreken. Naar de les gaan is een eerste, belangrijke stap, maar oefening in het dagelijkse leven is ook nodig. Dat lijkt misschien gemakkelijk, maar vaak schakelen Nederlandstaligen – met de bedoeling om te helpen – snel over naar een andere taal. Mensen die Nederlands leren, durven dat niet altijd te zeggen of ze zijn te bang om fouten te maken. Op die manier gaan kostbare oefenkansen verloren.

De Aanstokerij (vroeger: Centrum Informatieve Spelen) werkte op vraag van vzw ‘de Rand’ de Marktkramers uit. De Marktkramers wil de spreekdurf van tieners en volwassenen die Nederlands leren (vanaf richtgraad 1.2 of A2 Waystage) vergroten.

Het is een groepsspel in twee delen:

1. Gerommel op de markt is een simulatiespel dat de spreekangst van de spelers bespreekbaar wil maken. Er wordt een rommelmarkt georganiseerd waar klanten en verkopers gebarentaal spreken. De klanten, die de taal nog aan het leren zijn, worden geconfronteerd met verschillende reacties van de verkopers. De ervaringen uit het spel dienen als voedingsbodem om het over de persoonlijke ervaringen van de spelers te hebben.

2. Kraam het uit stelt het werken aan spreekdurf centraal. Het spel is opgebouwd rond een grote rommelmarktbingo. Om bingo te kunnen halen, moeten de spelers spreekopdrachten vervullen. De opdrachten vragen vooral durf van de spelers en de wil om te proberen. Fouten maken is niet erg: de opdrachten kunnen niet mislukken.

De Marktkramers biedt met deze twee spelen een flexibel pakket aan om te werken aan de spreekdurf. De begeleiders van het spel – vaak NT2-docenten – kunnen het kneden naar hun wensen: ze kunnen het aanpassen aan de beschikbare tijd, aan het taalniveau van de spelers … Door op maat te werken, krijgt elke speler de kans om op zijn manier zijn grenzen te verleggen.

De Centra voor Volwassenenonderwijs, het Centrum voor Basiseducatie, VDAB en de meeste conversatiegroepen en Café Combinnes in de Rand hebben hun eigen exemplaar van het spel.

 

MEER INFORMATIE

Je kunt het spel inkijken of lenen bij het Agentschap Integratie en Inburgering, het Huis van het Nederlands Brussel, de Taalunie (in Brussel) en vzw ‘de Rand’.

Je kunt het spel ook kopen via vzw 'de Rand'. Het kost 40 euro, exclusief verzendkosten.

Informatie over koop- en leenexemplaren bij ‘de Rand’: karen.stals@derand.be.


download  PROJECTFICHE