submenu

Taalpromotie - Jeugdwerkcafé

Scholen en gemeentediensten stimuleren anderstalige ouders om hun kinderen in te schrijven in een Nederlandstalige vrijetijdswerking. Zo oefenen ze hun Nederlands op een leuke manier buiten de school. Voor begeleiders van de jeugdbeweging en de speelpleinwerking is dat niet altijd gemakkelijk. Vzw ‘de Rand’ en de provincie Vlaams-Brabant willen jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen ondersteunen in het omgaan met meertaligheid in hun werking.

Tijdens een jeugdwerkcafé wisselen jeugdwerkbegeleiders ervaring uit en krijgen ze bruikbare tips. Ze kunnen kiezen uit 2 thema’s:

  • Anderstalige kinderen in de groep

Ouders willen dat hun kinderen meertalig worden, dat is positief. Sommige ouders kiezen daarom voor een vrijetijdsbesteding in een taal die niet de moedertaal is van het kind. Misschien is het kind de taal op school aan het leren of misschien (nog) niet. Hoe zorg je ervoor dat het Nederlands ook hun speeltaal is en dat alle kinderen zich goed voelen in je werking? Waar kan je beter rekening mee houden?

  • Communiceren met anderstalige ouders

Een goede communicatie met ouders is belangrijk. Ze willen weten wat hun kind doet, welk materiaal hun kind nodig heeft, waar ze verwacht worden … Ook jij hebt als begeleider informatie van de ouders nodig. Maar soms zijn ze zelf de taal nog aan het leren. Hoe communiceer je met anderstalige ouders? Je hoeft geen dubbele communicatie te voeren. Een heldere communicatie is voor iedereen belangrijk. Door rekening te houden met enkele tips kan je voortaan op een vlotte manier en in eenvoudig Nederlands mondeling en schriftelijk communiceren met alle ouders. We staan stil bij hoe een brief, e-mail, ledenblad of flyer eruit ziet, waarvan iedereen de boodschap vlot begrijpt.

Wil je in jouw gemeente ook een jeugdwerkcafé of een infosessie voor het jeugdwerk organiseren? Dat kan! Nodig de jeugdwerkbegeleiders uit en vzw ‘de Rand’ zorgt voor de begeleiding. Voor gemeenten in de Vlaamse Rand is dat gratis.

Info: cindy.vandijck@derand.be - 02 568 01 78