submenu

Taalpromotie - dvd sportclubs

Dvd: Hoe kan je omgaan met meertaligheid in sportclubs?


Op en rond het sportterrein worden vaak veel talen gesproken. Wat doe je als trainer als iemand je uitleg niet begrijpt of als een speler uitleg vraagt in een andere taal dan het Nederlands? De dvd toont hoe een trainer het gebruik van het Nederlands kan stimuleren en hoe je met meertaligheid kan omgaan.

Meertaligheid vormt weinig hinder tijdens het sporten. Sport is vaak een ideale activiteit om spontaan een taal te leren. Toch staan sportclubs niet altijd stil bij hoe ze tijdens hun trainingen met meerdere talen kunnen omgaan.

Heel wat gesprekken in de Nederlandstalige sportclubs in de Rand verlopen in een andere taal dan het Nederlands. Die meertaligheid wordt doorgaans niet als een probleem ervaren. Toch blijkt er een behoefte aan stimulering van het Nederlands te bestaan. Het is bijvoorbeeld gemakkelijk om tijdens de trainingen een gemeenschappelijke communicatietaal te hebben. Dat kan kliekjesvorming op basis van taal vermijden. Hoewel het sportieve het belangrijkste blijft, is het voor heel wat clubs niet altijd duidelijk hoe ze Nederlands een plaats kunt geven tijdens de trainingen en wedstrijden. Hoe ga je op een positieve manier met meertaligheid om? Hoe kom je tegemoet aan de verwachtingen van spelers en hun ouders om al sportend Nederlands te leren? Een vormingspakket met een begeleidende dvd ondersteunt sportclubs in hun omgang met anderstaligen. Trainers leren hoe ze het Nederlands kunnen gebruiken tijdens de training en hoe ze positief met anderstaligheid kunnen omgaan. Positief betekent dat het Nederlands de voertaal in de club is, maar dat het gebruik van andere talen niet wordt gesanctioneerd.


Voor wie

Het vormingspakket met dvd richt zich tot trainers, coaches en clubbestuursleden uit alle sporttakken. Sportjournalist Frank Raes geeft tekst en uitleg bij de beelden. Het meeste materiaal werd ontwikkeld in voetbalclubs. De tips kunnen ook zeker in andere sporttakken en tijdens andere activiteiten in de vrije tijd toegepast worden.

Partners

Provincie Vlaams-Brabant, CTO, verschillende voetbalclubs (FC Asse-Zellik, SK Beersel-Drogenbos, Koninklijke Diegem Sport).

Bekijk hier de projectfiche DVD sport

Info

Cindy Van Dijck, 02 568 01 78, cindy.vandijck@derand.be