submenu

Taalpromotie - Alaboemsasa

Omgaan met NEDERLANDS EN ANDERE TALEN in het jeugdwerk

Zijn er in je jeugdbeweging, speelplein, buitenschoolse kinderopvang of ander vrijetijdsinitiatief kinderen die thuis geen Nederlands spreken en de taal aan het leren zijn? Zijn er ook kinderen die nog maar weinig of geen Nederlands spreken? Wil je weten of je intuïtieve aanpak een goede aanpak is? Ben je op zoek naar tips over hoe je best omgaat met Nederlands en andere talen én hoe je kwalitatieve oefenkansen biedt? De dvd Alaboemsasa?! is een goede leidraad.

Steeds vaker nemen kinderen met thuistaal niet Nederlands deel aan vrijetijdsactiviteiten in het Nederlands. Daarbij is het handig om tijdens de activiteit een gemeenschappelijke communicatie- en instructietaal te hebben. Dat kan kliekjesvorming op basis van taal vermijden en geeft alle kinderen een veilig en betrokken gevoel. Een dvd, een affiche met tips en enkele extra's ondersteunen begeleiders in het jeugdwerk en andere jeugdorganisaties in het positief omgaan met de talendiversiteit en Nederlands in hun werking.

De dvd bevat beeldmateriaal van speelpleinen, jeugdbewegingen en taalstages en dient als aanknopingspunt voor de uitwisseling van ideeën over talenduversiteit en taalstimulering met kinderen in de vrije tijd. Thomas De Soete (van onder andere Studio Brussel) sprak de dvd in. Taalstimulerende tips in volgende situaties komen aan bod: voor het spel, tijdens de speluitleg, tijdens het spel, tussendoor en bij het contact met de ouders.


EXTRA'S

De tips op de poster zijn een geheugensteuntje voor begeleiders en animatoren die de dvd hebben bekeken. Je kan ze een plek geven in het leidingslokaal of animatorenlokaal.


Partners

Alaboemsasa?! is een project van vzw ‘de Rand’ en de provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met het Centrum voor Taal en Onderwijs. Het materiaal van Alaboemsasa?! werd ontwikkeld op speelpleinen met Taalspeler (VDS), bij jeugdbewegingen (Chiro), en tijdens taalstages en taalateliers (Jeugddienst Panta Rhei).

 

Info

Vzw 'de Rand' ondersteunt organisatoren en begeleiders van jeugd(werk)aanbod in de Vlaamse Rand. Wil je ondersteuning voor je vereniging(en) of organisatie? Contacteer ons!
Stuur een e-mail naar jeugd@derand.be.

download   PROJECTFICHE