Workshop 'Al spelend Nederlands uitbreiden'

Lokale besturen en andere partners organiseren activiteiten om het Nederlands van kinderen in de vrije tijd uit te breiden en te versterken.

Nederlands uitbreiden via voorlezen

In deze workshop komen organisatoren en begeleiders van taalstages, taalbaden en zomerscholen te weten hoe ze op een bewuste en speelse manier kunnen werken aan taal. Zowel woordenschat uitbreiden als spreekdurf stimuleren om het Nederlands ook effectief te gebruiken komt aan bod.

De deelnemers krijgen informatie, inspiratie en tips. Ze gaan tijdens de workshop ook zelf aan de slag om te komen tot taalstimulerende spelimpulsen.