Infosessie 'taalpromotie en oefenkansen'

In deze infosessie maak je kennis met onze materialen en werkvormen. Je leert meer over hoe wij aan taalpromotie en oefenkansen Nederlands werken en voor welke doelgroepen we dat doen. Je krijgt een beter zicht op de domeinen waarin we werken. 

Mensen rond een tafel die luisteren
David Legrève

Inhoud

  • Wat is dat precies, taalpromotie? Wat zijn oefenkansen Nederlands? 
  • We werken binnen 6 domeinen aan taalpromotie: sport, jeugd, onderwijs, cultuur, heerlijk helder en Nederlands oefenen. Je leert wat deze domeinen inhouden. 
  • Je kan onze materialen inkijken. 
  • Je krijgt informatie over hoe we werken aan taalpromotie en oefenkansen Nederlands, en welke methodieken we daarvoor gebruiken. 
  • Er is tijd om op je vragen en suggesties in te gaan. 
Wekker met post-it

Praktische informatie

  • dinsdag 9 mei 2023
  • 11.00-12.30 uur
  • GC de Zandloper, Kaasmarkt 75, Wemmel
  • gratis