Infosessie 'taalpromotie en oefenkansen'

In deze infosessie maak je kennis met onze materialen en werkvormen. Je leert meer over hoe wij aan taalpromotie en oefenkansen Nederlands werken en voor welke doelgroepen we dat doen. Je krijgt een beter zicht op de domeinen waarin we werken.

Voeten met daarvoor 5 pijlen in verschillende richtingen

Inhoud

  • Wat is dat precies, taalpromotie? Wat zijn oefenkansen Nederlands?
  • We werken in 6 domeinen aan taalpromotie: sport, jeugd, onderwijs, cultuur, heerlijk helder en Nederlands oefenen. Je leert wat deze domeinen inhouden.
  • Je krijgt informatie over hoe we werken aan taalpromotie en oefenkansen Nederlands, en welke methodieken we daarvoor gebruiken.
  • Er is tijd om op je vragen en suggesties in te gaan.
  • Je kan onze materialen inkijken.
Kalender, klok, post-its

Praktische informatie

  • dinsdag 3 oktober 2023
  • 11.15-12.45 uur
  • GC de Zandloper, Kaasmarkt 75, Wemmel
  • gratis