submenu

over vzw 'de rand'

MISSIE EN WAARDEN      ONS VERHAAL      WIE ZIJN WE?         

CONTACT      VACATURES      BELEIDSDOCUMENTEN                                

LUCHTFOTO'S     TAALLOKET                            

Missie en waarden

Vzw 'de Rand' werd bij decreet opgericht met als doel het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand te ondersteunen. De organisatie is een privaatrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap (EVA), dat behoort tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant subsidiëren ‘de Rand’. Met deze beide overheden is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, die de doelstellingen, verwachtingen en opdrachten omschrijft.
 

De missie van vzw ‘de Rand’

Vzw 'de Rand' draagt bij tot de groei van een open en verdraagzame leefgemeenschap, die het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand respecteert, uitstraalt en dus versterkt.

Met het oog daarop zal vzw 'de Rand' vanuit een Nederlandstalige profilering de leefkwaliteit voor de hele bevolking van de Vlaamse Rand bevorderen door op dynamische wijze en complementair aan wat al bestaat:

 • sociaal-culturele activiteiten te ondersteunen en te organiseren;
 • dienstverlening en informatie aan te bieden;
 • maatschappelijke participatie te stimuleren.

Vzw 'de Rand' werkt voor de negentien gemeenten van de Vlaamse Rand, met een bijzondere klemtoon op de zes faciliteitengemeenten.


DE WAARDEN VAN VZW 'DE RAND'

Naast de missie zijn de waarden het DNA van onze organisatie. Onze waarden geven aan wat ons typeert en hoe we de opdrachten om onze visie en missie te realiseren uitvoeren. Ze geven richting aan de manier van werken van onze organisatie en aan het gedrag van onze medewerkers. Onze kernwaarden zijn:

 • respectvol: respect voor elkaar en respect voor onze omgeving zijn voor ons fundamentele basishoudingen;
 • geëngageerd: ons engagement en onze toewijding, gelinkt aan een geloof in onze toegevoegde waarde, zijn zichtbaar en voelbaar;
 • creatief: we willen creatief denken en handelen om zo voor elke vraag of elk probleem de ideale aanpak te kunnen kiezen;
 • gericht op kwaliteit: we zijn veeleisend voor onszelf en willen altijd het best mogelijke werk afleveren;
 • gericht op verbinding: we vinden samenwerken en netwerken, zowel intern als extern, absoluut nodig om onze doelen te bereiken.

Ons verhaal

De Vlaamse Rand wordt gekenmerkt door grotere migratiestromen dan in de rest van Vlaanderen, vooral van en naar Brussel en van en naar het buitenland. Mede door de aanwezigheid van Brussel als internationale stad is de bevolking van de Vlaamse Rand meer en meer divers, met een groot aandeel inwoners voor wie het Nederlands niet de moedertaal is.

De Vlaamse Rand behoort tot Vlaanderen; het Nederlands is er de (enige) officiële taal en de courante omgangstaal. Onderwijs wordt verstrekt in het Nederlands. De taalwetgeving regelt het taalgebruik in de relaties tussen een inwoner en de overheid.  

Dat er vele talen gesproken worden in de Vlaamse Rand is op zich een rijk gegeven. Individuele meertaligheid is positief, voor iedereen. Vzw ‘de Rand’ promoot dan ook de kennis van meerdere talen. Sociale samenhang en gemeenschapsvorming zijn echter gebaat met het gebruiken van een gemeenschappelijke taal, die in de Vlaamse Rand logischerwijs het Nederlands is. Het is dan ook belangrijk een context te creëren waarin anderstaligen op een positieve manier uitgenodigd worden om Nederlands te leren en te gebruiken.

Studies wijzen uit dat anderstaligen een taal het best leren (en gebruiken) als ze daartoe intrinsiek gemotiveerd worden en ze die taal ‘met goesting’ leren en gebruiken. Vzw ‘de Rand’ zet daarom in op taalstimulering in de vrije tijd. De organisatie promoot het Nederlands, biedt oefenkansen voor wie Nederlands leert en draagt van daaruit bij tot gemeenschapsvorming.

Een taal leren en gebruiken als nieuwkomer of anderstalige om van daaruit ook volwaardig deel te kunnen uitmaken van de lokale gemeenschap en eraan deel te nemen: dat proces van gemeenschapsvorming is de focus van vzw ‘de Rand’. Daarbij zijn Nederlandstaligen ook een belangrijke actor: ze maken mee het gemeenschapsleven en onthalen nieuwkomers.

De opdracht van vzw ‘de Rand’ is om in deze context in te zetten op taalpromotie Nederlands in de vrije tijd en op gemeenschapsvorming:

 • via 7 gemeenschapscentra die gevestigd zijn in een omgeving (gemeenten) die kwetsbaar is (zijn) op het vlak van Nederlandstalig karakter. In of vanuit de centra werken we aan gemeenschapsvorming, via projecten, een cultureel aanbod en ondersteuning aan verenigingen en initiatiefgroepen
 • via oefenkansen Nederlands in de vrije tijd, met taalpromotieacties, -methodieken en -instrumenten (handelaars, sportclubs, jeugdverenigingen, speelpleinen, gemeenten …). Hierbij zet vzw ‘de Rand’ zelf projecten op voor de doelgroep(en), maar werkt ze vooral in een tweede lijn ondersteunend voor gemeenten en het maatschappelijke middenveld.
 • via publicaties, die gemeenschapsvormend zijn van insteek;
 • via het bijeenbrengen en ontsluiten van relevante beleidsdocumenten;
 • via gerichte evenementen zoals de Gordel.

In haar communicatie gebruikt vzw ‘de Rand’ in beperkte mate andere talen (Frans, Duits, Engels) als een laagdrempelige opstap naar het Nederlands voor anderstaligen.

Kortom, het verhaal van vzw ‘de Rand’ is er een van respectvol samenleven in een veelkleurige samenleving, die sociale samenhang en contacten bevordert, via het gebruik van een gemeenschappelijke taal, het Nederlands.

DIRECTIE

algemeen directeur
Jo Van Vaerenbergh - tel. 02 456 97 82
adjunct-algemeendirecteur en hoofd gemeenschapscentra
Stefaan Gunst - tel. 02 454 86 57
financieel directeur
Ilse Verhoye - tel. 02 454 86 53
hoofd techniek, preventie en infrastructuur
Ivan Bruggeman - tel. 02 454 86 50

DIRECTIEMEDEWERKER
Cindy Nuyts - tel. 02 456 97 80

STAFMEDEWERKER RANDBELEID
Karla Goetvinck - tel. 02 568 01 71

TAALPROMOTIE

coördinator taalpromotie
Cindy Van Dijck - tel. 02 568 01 78

Vrije tijd
stafmedewerkers volwassenen
Karen Stals - tel. 02 456 97 85
stafmedewerker oefenkansen in de 13
Nele de Kock
projectmedewerker oefenkansen in de 6
Jasmine Huttener
stafmedewerker jeugd
Jaan Dehantschutter
projectmedewerker jeugd
Ana Van Der Weeën
stafmedewerker sport
Tim Timmermans
projectmedewerker sport
Nizar Ujayli

Onderwijs
projectregisseur secundair onderwijs
Bernadette Vriamont - tel. 02 456 97 84
stafmedewerker onderwijs
Hilde Leon

PublicatieS

coördinator - hoofdredacteur
Geert Selleslach - tel. 02 456 97 98
stafmedewerkers redactie gemeenschapskranten
Filip Van der Elst - tel. 02 568 01 70 (tijdelijke vervanging)
Silke Castro - tel. 02 568 01 70
stafmedewerker redactie RandKrant
Ingrid Laporte - tel. 02 767 57 89
stafmedewerker online communicatie
Dorien De Smedt - tel. 02 568 01 72

HR

coördinator
Sabrina Dal Zotto - tel. 02 454 86 55
medewerker HR
Michèle D'Hert - tel 02 454 86 56

FINANCIËN

stafmedewerker financiën
Marijke Van der Straeten - tel. 02 454 86 54

Techniek, INFRASTRUCTUUR EN PREVENTIE

stafmedewerker ICT
Yannick D. - tel. 02 454 86 51
stafmedewerker infrastructuur
Ignace De Landtsheer - tel. 02 454.86.52
onderhoudstechnieker
Jan Thomas

 


DE BOESDAALHOEVE

Toekomstlaan 32 B
1640 Sint-Genesius-Rode
tel. 02 381 14 51
fax 02 381 11 34
info@deboesdaalhoeve.be

centrumverantwoordelijke
Liesbet Vermaelen
stafmedewerker jeugd en sport
Nele D'herde
medewerkers administratie & communicatie 
Pascal Velkeneers
Ilke Weyers
techniek
Stijn Vekeman
onderhoud
Bea Reniers
Stefania Chiriac


DE BOSUIL

Witherendreef 1
3090 Jezus-Eik
tel. 02 657 31 79
fax 02 657 34 75
info@debosuil.be

centrumverantwoordelijke
Mieke Van Overbeke
medewerkers administratie & communicatie 
Cindy Roeland
Indra Sevrin
techniek
Jeroen Herinckx
Simon Van Steenis
onderhoud
Silvia Zanzarella
Ahmed Tallih
Justin Simbizi

 


DE KAM

Beekstraat 172
1970 Wezembeek-Oppem
tel. 02 731 43 31
fax 02 731 29 33
info@dekam.be

centrumverantwoordelijke
Anne Decuypere
stafmedewerker jeugd & sport
Thierry Wellens
medewerkers administratie & communicatie 
Daisy Cleymans
techniek
Rudy Schoolmeesters
onderhoud
Silvia Zanzarella

 


DE LIJSTERBES

Lijsterbessenbomenlaan 6
1950 Kraainem
tel. 02 721 28 06
fax 02 725 92 11
info@delijsterbes.be

centrumverantwoordelijke
Damienne D'Heygers
stafmedewerker jeugd en sport
Toon Wauters
medewerkers administratie & communicatie 
Veerle Colle
Erika Algoet
techniek
Tom Jacobs
onderhoud
Christina Verhulst


DE MOELIE

Sint-Sebastiaanstraat 14
1630 Linkebeek
tel. 02 380 77 51
fax 02 380 40 10
info@demoelie.be

centrumverantwoordelijke
Mark De Maeyer
stafmedewerker jeugd en sport
Dirk Craps
medewerkers administratie & communicatie 
Pascale Leemans
Ilke Weyers
Joke De Bruycker
techniek
Danny Gisgand
onderhoud
Esther Boateng

 


DE ZANDLOPER

Kaasmarkt 75
1780 Wemmel
tel. 02 460 73 24
fax 02 460 55 37
info@dezandloper.be

centrumverantwoordelijke
Kristof Smet
stafmedewerker
Eef Vermaelen
medewerkers administratie & communicatie 
Caro Renckens (coördinatie mac)
Nadine Poty
Inge Demeestere
techniek
Wouter Vekeman (coördinatie techniek)
Lucas Couvreur
onderhoud
Katleen Van Holsbeek
Viviane Van Goethem
Mihai Imbarus
Naziha Chemlali
Agatha Nikuze


DE MUSE

Kuikenstraat 6
1620 Drogenbos
tel. 02 333 05 70
fax 02 333 05 79
info@demuse.be

centrumverantwoordelijke
Mark De Maeyer
medewerker administratie & communicatie 
Patricia Motten
onderhoud
Esther Boateng
 

 

 

De raad van bestuur

voorzitter
Hubert Lyben
ondervoorzitter
Peter Biondi
voor de Vlaamse overheid: Frank Beckx*, Marijke Cortvriendt*, Sven Janssens*, Philippe Laeremans*, Marleen Platteau, Kristel Stouffs* en Myriam Warson
voor de provincie Vlaams-Brabant: Anja Welkenhuysen*, Gunther Coppens en Saskia Schelfaut*
voor de gemeenschapscentra: Guido Deschuymere, Leen De Wandeleer, Roger Hemeleers, Ludo De Becker, André Lerminiaux, Rik Otten en Veerle Willegems
onafhankelijke bestuurders: Dagmar Ruf, Christian Selleslag en Louis Chabert.

regeringscommissaris: Greet Claes

*  zetelen enkel in de algemene vergadering

 

Organogram

Contact

Administratieve zetel
vzw ‘de Rand’
Kaasmarkt 75
1780 Wemmel
info@derand.be
02 456 97 80

Maatschappelijke zetel
vzw ‘de Rand’
Witherendreef 1
3090 Overijse

Ondernemingsnummer
0459.646.871