submenu

over vzw 'de rand'

MISSIE EN WAARDEN      ONS VERHAAL      WIE ZIJN WE?         

CONTACT      VACATURES      BELEIDSDOCUMENTEN                                

LUCHTFOTO'S     TAALLOKET                            

Missie en waarden

Vzw 'de Rand' werd bij decreet opgericht met als doel het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand te ondersteunen. De organisatie is een privaatrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap (EVA), dat behoort tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant subsidiëren ‘de Rand’. Met deze beide overheden is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, die de doelstellingen, verwachtingen en opdrachten omschrijft.
 

De missie van vzw ‘de Rand’

Vzw 'de Rand' draagt bij tot de groei van een open en verdraagzame leefgemeenschap, die het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand respecteert, uitstraalt en dus versterkt.

Met het oog daarop zal vzw 'de Rand' vanuit een Nederlandstalige profilering de leefkwaliteit voor de hele bevolking van de Vlaamse Rand bevorderen door op dynamische wijze en complementair aan wat al bestaat:

 • sociaal-culturele activiteiten te ondersteunen en te organiseren;
 • dienstverlening en informatie aan te bieden;
 • maatschappelijke participatie te stimuleren.

Vzw 'de Rand' werkt voor de negentien gemeenten van de Vlaamse Rand, met een bijzondere klemtoon op de zes faciliteitengemeenten.


DE WAARDEN VAN VZW 'DE RAND'

Naast de missie zijn de waarden het DNA van onze organisatie. Onze waarden geven aan wat ons typeert en hoe we de opdrachten om onze visie en missie te realiseren uitvoeren. Ze geven richting aan de manier van werken van onze organisatie en aan het gedrag van onze medewerkers. Onze kernwaarden zijn:

 • respectvol: respect voor elkaar en respect voor onze omgeving zijn voor ons fundamentele basishoudingen;
 • geëngageerd: ons engagement en onze toewijding, gelinkt aan een geloof in onze toegevoegde waarde, zijn zichtbaar en voelbaar;
 • creatief: we willen creatief denken en handelen om zo voor elke vraag of elk probleem de ideale aanpak te kunnen kiezen;
 • gericht op kwaliteit: we zijn veeleisend voor onszelf en willen altijd het best mogelijke werk afleveren;
 • gericht op verbinding: we vinden samenwerken en netwerken, zowel intern als extern, absoluut nodig om onze doelen te bereiken.

Ons verhaal

De Vlaamse Rand wordt gekenmerkt door grotere migratiestromen dan in de rest van Vlaanderen, vooral van en naar Brussel en van en naar het buitenland. Mede door de aanwezigheid van Brussel als internationale stad is de bevolking van de Vlaamse Rand meer en meer divers, met een groot aandeel inwoners voor wie het Nederlands niet de moedertaal is.

De Vlaamse Rand behoort tot Vlaanderen; het Nederlands is er de (enige) officiële taal en de courante omgangstaal. Onderwijs wordt verstrekt in het Nederlands. De taalwetgeving regelt het taalgebruik in de relaties tussen een inwoner en de overheid.  

Dat er vele talen gesproken worden in de Vlaamse Rand is op zich een rijk gegeven. Individuele meertaligheid is positief, voor iedereen. Vzw ‘de Rand’ promoot dan ook de kennis van meerdere talen. Sociale samenhang en gemeenschapsvorming zijn echter gebaat met het gebruiken van een gemeenschappelijke taal, die in de Vlaamse Rand logischerwijs het Nederlands is. Het is dan ook belangrijk een context te creëren waarin anderstaligen op een positieve manier uitgenodigd worden om Nederlands te leren en te gebruiken.

Studies wijzen uit dat anderstaligen een taal het best leren (en gebruiken) als ze daartoe intrinsiek gemotiveerd worden en ze die taal ‘met goesting’ leren en gebruiken. Vzw ‘de Rand’ zet daarom in op taalstimulering in de vrije tijd. De organisatie promoot het Nederlands, biedt oefenkansen voor wie Nederlands leert en draagt van daaruit bij tot gemeenschapsvorming.

Een taal leren en gebruiken als nieuwkomer of anderstalige om van daaruit ook volwaardig deel te kunnen uitmaken van de lokale gemeenschap en eraan deel te nemen: dat proces van gemeenschapsvorming is de focus van vzw ‘de Rand’. Daarbij zijn Nederlandstaligen ook een belangrijke actor: ze maken mee het gemeenschapsleven en onthalen nieuwkomers.

De opdracht van vzw ‘de Rand’ is om in deze context in te zetten op taalpromotie Nederlands in de vrije tijd en op gemeenschapsvorming:

 • via 7 gemeenschapscentra die gevestigd zijn in een omgeving (gemeenten) die kwetsbaar is (zijn) op het vlak van Nederlandstalig karakter. In of vanuit de centra werken we aan gemeenschapsvorming, via projecten, een cultureel aanbod en ondersteuning aan verenigingen en initiatiefgroepen
 • via oefenkansen Nederlands in de vrije tijd, met taalpromotieacties, -methodieken en -instrumenten (handelaars, sportclubs, jeugdverenigingen, speelpleinen, gemeenten …). Hierbij zet vzw ‘de Rand’ zelf projecten op voor de doelgroep(en), maar werkt ze vooral in een tweede lijn ondersteunend voor gemeenten en het maatschappelijke middenveld.
 • via publicaties, die gemeenschapsvormend zijn van insteek;
 • via het bijeenbrengen en ontsluiten van relevante beleidsdocumenten;
 • via gerichte evenementen zoals het Gordelfestival.

In haar communicatie gebruikt vzw ‘de Rand’ in beperkte mate andere talen (Frans, Duits, Engels) als een laagdrempelige opstap naar het Nederlands voor anderstaligen.

Kortom, het verhaal van vzw ‘de Rand’ is er een van respectvol samenleven in een veelkleurige samenleving, die sociale samenhang en contacten bevordert, via het gebruik van een gemeenschappelijke taal, het Nederlands.

Wie zijn we?

DIRECTIE

algemeen directeur
Jo Van Vaerenbergh - tel. 02 456 97 82
adjunct-algemeendirecteur en hoofd gemeenschapscentra
Stefaan Gunst - T 02 454 86 57
hoofd human resources financiën
Ilse Verhoye - T 02 454 86 53

STAFMEDEWERKERS

stafmedewerkers taalpromotie
Karen Stals - tel. 02 456 97 85 
Bernadette Vriamont - tel. 02 456 97 84 
Cindy Van Dijck - tel. 02 568 01 78
stafmedewerker info- en documentatiecentrum 
Karla Goetvinck - tel. 02 568 01 71
stafmedewerker 
Nele de Kock
projectmedewerker
Jasmine Huttener
projectmedewerker jeugd
Ana Van Der Weeën
projectmedewerker onderwijs
Pauline Mertens
projectmedewerker sport
Nizar Ujayli

Publicatie

coördinator - hoofdredacteur
Geert Selleslach - T 02 456 97 98
redactie gemeenschapskranten
Veerle Weeck - T 02 568 01 70
Silke Castro - T 02 568 01 70
redactie RandKrant
Ingrid Laporte - T 02 767 57 89
stafmedewerker online communicatie
Dorien De Smedt - T 02 568 01 72

HR

coördinator 
Sabrina Dal Zotto - tel. 02 454 86 55

FINANCIËN

stafmedewerker financiën
Marijke Van der Straeten - T 02 454 86 54

Techniek, INFRASTRUCTUUR EN PREVENTIE

coördinator
Ivan Bruggeman - T 02 454 86 50
stafmedewerker ICT
Yannick D. - T 02 454 86 51
stafmedewerker infrastructuur
Ignace De Landtsheer - T 02 454.86.52
onderhoudstechnieker
Jan Thomas
 

 DE BOESDAALHOEVE 

Toekomstlaan 32 B, 1640 Sint-Genesius-Rode 
T 02 381 14 51 • info@deboesdaalhoeve.be

centrumverantwoordelijke
Liesbet Vermaelen
stafmedewerker
Nele D'herde
medewerkers administratie & communicatie 
Pascal Velkeneers
Ilke Weyers
techniek
Stijn Vekeman 
onderhoud 
Bea Reniers
Stefania Chiriac 

 DE BOSUIL 

Witherendreef 1, 3090 Jezus-Eik
T 02 657 31 79 • info@debosuil.be

centrumverantwoordelijke
Peter Mulder
stafmedewerker
Mieke Van Overbeke
medewerkers administratie & communicatie
Helga Goossens 
Cindy Roeland
techniek
Jeroen Herinckx
onderhoud
Silvia Zanzarella
Ahmed Tallih
Justin Simbizi

 DE KAM 

Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem 
T 02 731 43 31 • info@dekam.be

centrumverantwoordelijke
Anne Decuypere
stafmedewerker jeugd & sport
Rik Verleije
medewerkers administratie & communicatie
Daisy Cleymans
Karin De Wandeler
techniek
Rudy Schoolmeesters 
onderhoud
Marleen Crabbe
Silvia Zanzarella

 DE LIJSTERBES 

Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem
T 02 721 28 06 • info@delijsterbes.be

centrumverantwoordelijke
Damienne D'Heygers
stafmedewerker jeugd & sport
Toon Wauters
medewerkers administratie & communicatie
Veerle Colle
Erika Algoet
techniek
Tom Jacobs
onderhoud
Christina Verhulst

 DE MOELIE 

Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek 
T 02 380 77 51 • info@demoelie.be

centrumverantwoordelijke
Mark De Maeyer 
stafmedewerker jeugd & sport
Dirk Craps
medewerkers administratie & communicatie
Pascale Leemans 
Ilke Weyers
techniek 
Danny Gisgand
onderhoud
Esther Boateng

 DE MUSE 

Kuikenstraat 6, 1620 Drogenbos
T 02 333 05 70 • info@demuse.be

centrumverantwoordelijke
Mark De Maeyer 
medewerkers administratie & communicatie
Patricia Motten 
onderhoud
Esther Boateng

 DE ZANDLOPER 

Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
T 02 460 73 24 • info@dezandloper.be

centrumverantwoordelijke
Kristof Smet
stafmedewerker
Eef Vermaelen
medewerkers administratie & communicatie
Nadine Poty
Inge Demeestere
Caro Renckens
techniek
Wouter Vekeman
Lucas Couvreur
onderhoud
Pierre Geers
Katleen Van Holsbeek
Viviane Van Goethem
Mihai Imbarus

De raad van bestuur

voorzitter
Hubert Lyben
ondervoorzitter
Peter Biondi
voor de Vlaamse overheid: Frank Beckx*, Marijke Cortvriendt*, Sven Janssens*, Philippe Laeremans*, Marleen Platteau, Kristel Stouffs* en Myriam Warson
voor de provincie Vlaams-Brabant: Annemie Boon*, Ria Cauchie en Lieven Elst*
voor de gemeenschapscentra: Guido Deschuymere, Leen De Wandeleer, Roger Hemeleers, Sergio Servellon Christopher Standaert, Peter Stiens en Linda Teirlinck
onafhankelijke bestuurders: Marleen Heysse, Iemke Kuijper, Mieke Neyrinck, Dagmar Ruf en Christian Selleslag

regeringscommissaris: Greet Claes

*  zetelen enkel in de algemene vergadering

Vacatures

Er zijn momenteel geen openstaande vacatures. 

Contact

Administratieve zetel
vzw ‘de Rand’
Kaasmarkt 75
1780 Wemmel
info@derand.be
02 456 97 80

Maatschappelijke zetel
vzw ‘de Rand’
Witherendreef 1
3090 Overijse

Ondernemingsnummer
0459.646.871