Ondersteuning secundair onderwijs

schoolteam

Open aanbod

Leerkrachten, directies en andere medewerkers van scholen in het arrondissement Halle-Vilvoorde kunnen zich inschrijven voor een open aanbod. Dat bestaat uit vormingen, lerende netwerken, informele kennismakings- en ontmoetingsmomenten ... 

schoolteam - werken op maat

Ondersteuning op maat

Vanaf het schooljaar 2022-2023 ondersteunen we scholen in de Vlaamse Rand en Halle op 3 domeinen:

  • taalbeleid
  • ouderbeleid
  • Nederlands buiten de lesuren en schoolmuren

Samen met een schoolondersteuner bepaalt de school waar ze prioritair op wil inzetten en welke ondersteuning ze wil. De schoolondersteuner werkt nauw samen met het taalbeleidsteam en op het tempo van het schoolteam.

Boest je school!

De schoolondersteuners

Bekijk dit Boest je school-filmpje om te weten wat schoolondersteuners allemaal kunnen doen in een school. 

Nieuwsbrief - BOEST! je school

Een 4-tal keer per jaar versturen we de nieuwsbrief BOEST! je school. Daarmee houden we je op de hoogte van het ondersteuningsproject van het secundair onderwijs in de Rand en Halle. We kondigen vormingen aan, zetten good practices in de kijker, delen inspirerende materialen, acties en ervaringen, kijken over het muurtje bij collega’s, lanceren nieuwe ondersteuningsoproepen …

 

bevraging secundair onderwijs

Bevraging

Om de signalen, noden en vragen met betrekking tot taalbeleid in kaart te brengen, hebben we via intensieve en uitgebreide gesprekken de directie en leerkrachten van 9 scholen in de Vlaamse Rand en Halle bevraagd. Om een waarheidsgetrouw beeld te krijgen, hielden we rekening met de geografische spreiding, de netten, de SES-indicatoren en de studierichtingen.