Ondersteuning secundair onderwijs

bevraging secundair onderwijs

Bevraging

Om de signalen, noden en vragen met betrekking tot taalbeleid in kaart te brengen, hebben we via intensieve en uitgebreide gesprekken de directie en leerkrachten van 9 scholen in de Vlaamse Rand en Halle bevraagd. Om een waarheidsgetrouw beeld te krijgen, hielden we rekening met de geografische spreiding, de netten, de SES-indicatoren en de studierichtingen.

schoolteam - werken op maat

Ondersteuning op maat

Vanaf het schooljaar 2022-2023 ondersteunen we 21 scholen in de Vlaamse Rand en Halle op 3 domeinen:

  • taalbeleid
  • ouderbeleid
  • Nederlands buiten de lesuren en schoolmuren

Samen met een schoolondersteuner bepaalt de school waar ze prioritair op wil inzetten en welke ondersteuning ze wil. De schoolondersteuner werkt nauw samen met het taalbeleidsteam en op het tempo van het schoolteam.

Boest je school!

De schoolondersteuners

Bekijk dit Boest je school filmpje om te weten wat schoolondersteuners allemaal in een school kunnen doen. 

open aanbod secundair onderwijs

Open aanbod

Vanaf het voorjaar van 2023 kunnen leerkrachten, directies en andere medewerkers van scholen in het arrondissement Halle-Vilvoorde zich individueel inschrijven voor een open aanbod. Dat bestaat uit een vormingsaanbod, lerende netwerken, informele kennismakings- en ontmoetingsmomenten. 

Ben je graag op de hoogte?