submenu

ondersteuning secundair onderwijs - 10/05/2022

vanuit gesprekken naar een aanbod

Uit het manifest dat de secundaire scholen uit het arrondissement Halle-Vilvoorde in 2021 naar minister Weyts schreven, blijkt dat de scholen in de Vlaamse Rand veel (werk)druk ervaren door de snel veranderende leerlingeninstroom. De talendiversiteit neemt toe en de taalvaardigheid gaat achteruit.

Vzw ‘de Rand’ krijgt de opdracht om het secundair onderwijs in de Vlaamse Rand en Halle op het vlak van taalbeleid te ondersteunen. Om de signalen, noden en vragen in kaart te brengen, heeft vzw ‘de Rand’ 9 scholen via intensieve en uitgebreide gesprekken bevraagd. Om een waarheidsgetrouw beeld te krijgen, werd rekening gehouden met de geografische verspreiding, de netten, de SES-indicatoren en de studierichtingen.

Hier vind je een samenvattende nota van hetgeen er in die gesprekken naar boven kwam.

Vzw ‘de Rand’ zal vanaf schooljaar 2022-2023 schoolteams uit de Vlaamse Rand en Halle op maat ondersteunen op het vlak van drie domeinen: taalbeleid, ouderbeleid en Nederlands buiten de schooluren. Scholen geven zelf aan waar ze willen op inzetten en ondersteuning wensen. Tot en met 1 juni krijgen de secundaire scholen in de Vlaamse Rand en Halle de kans om een ondersteuningsaanvraag in te dienen. Daartoe werd een communicatie gericht aan alle directies. Daarnaast ontwikkelt vzw ‘de Rand’ ook een open aanbod waarop leerkrachten, directies en andere medewerkers van scholen in het arrondissement Halle-Vilvoorde individueel kunnen inschrijven.

Heb je een vraag?
Stuur een e-mail naar secundaironderwijs@derand.be of neem telefonisch contact op met:
Bernadette Vriamont: 0497 11 04 50
Hilde Leon: 0476 70 54 45

 

Lees meer over de opdracht en bekijk de reportage van RINGtv.