submenu

webinar - 13/05/2022

Oefenkansen Nederlands in de vrije tijd voor kinderen, tieners en jongeren in je gemeente: hoe begin je eraan?’

Meer en meer kinderen, tieners en jongeren in de Vlaamse Rand groeien meertalig op. Sommige lokale besturen nemen al heel wat initiatieven om het Nederlands in de vrije tijd te stimuleren en te versterken. Anderen zitten in een beginfase en zijn zoekend. Hoe kom je tot gerichte en bewuste keuzes?

We zien heel wat vrijetijdsinitiatieven: taalstages, speelpleinwerking, Leeshelden, taalstimulerende sportstages, de kinderopvang, Boekenstoet, jeugdverenigingen, sportclubs ... Overal liggen er speelse en spontane oefenkansen Nederlands. Hoe maak je die oefenkansen kwalitatief? Hoe zet je het Nederlands als verbindende taal in? En hoe kan je je lokale regierol invullen om in te spelen op de verschillende noden en taalniveaus van kinderen, tieners en jongeren? 
 
Vzw ‘de Rand’ schreef een visietekst met stappenplan waarmee je als lokaal bestuur richting kan geven aan je beleidskeuzes. Wil je hier binnenkort mee aan de slag in jouw gemeente en wil je op weg gezet worden? Schrijf je dan in! Tijdens dit webinar loodsen we jou doorheen het stappenplan. Je krijgt meer zicht op een aantal stappen die belangrijk zijn om lokaal een brede denkoefening en gerichte keuzes rond dit thema te maken.

Wanneer?
Woensdag 15 juni van 10 tot 11.30 uur. 

Voor wie?
Iedereen die binnen een lokaal bestuur in aanraking komt met het thema: van schepenen, integratieambtenaren en vrijetijdscoördinatoren tot jeugdconsulenten, sportfunctionarissen of medewerkers gelijke kansen. 

Inschrijven?
Stuur een e-mail naar jeugd@derand.be. Na inschrijving ontvang je de Teamslink om aan te sluiten. Deelnemen is gratis.
Er is ook ruimte om vragen te stellen, het aantal plaatsen is beperkt.