submenu

Verenigingsleven terug op volle kracht - 05/04/2022

‘Er is weer optimisme’

Het gemeenschapsleven herneemt en daarin spelen de lokale verenigingen een belangrijke rol. Adjunct-algemeen directeur en hoofd gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ Stefaan Gunst licht toe hoe vzw ‘de Rand’ de relance van het verenigingsleven in de faciliteitengemeenten ondersteunt.

‘Het gemeenschapsleven ondersteunen is een van de kerntaken van de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’’, zegt Stefaan Gunst. ‘Daarom bekijken we wat we kunnen doen om de verenigingen en lokale initiatieven te helpen. Direct contact houden om onze bezorgdheid te tonen en om advies en informatie te geven is daarbij de eerste stap. Na de eerste lockdown hebben we vanuit de gemeenschapscentra alle verenigingen telefonisch bevraagd over hun plannen en noden. Bijvoorbeeld op het vlak van promotie bij de herstart, of in de zoektocht naar mogelijke alternatieven voor hun werking. Zo kon een kookdemonstratie voor een kookclub bijvoorbeeld een alternatief zijn voor de kooklessen die niet konden doorgaan. Tijdens de tweede semi-lockdown, toen jeugd- en sportverenigingen hun activiteiten nog konden voortzetten, hebben we dat ook maximaal ondersteund, bijvoorbeeld door lokalen ter beschikking te stellen met een grotere capaciteit, of met kleine ingrepen zoals de aankoop van spiegels voor GC de Boesdaalhoeve, waardoor de dansgroepen op twee locaties tegelijk konden dansen.’

Verenigingen bevraagd

De verenigingen die ook tijdens die tweede lockdown hun activiteiten moesten stoppen, werden vanuit de gemeenschapscentra opnieuw gecontacteerd en bevraagd over de impact op hun ledenaantal en activiteiten, en over de herstart. Die feedback toonde een wat wisselend beeld. ‘Uiteraard heeft corona impact gehad. Maar het goede nieuws is dat voorlopig geen enkele vereniging aangeeft ermee op te houden. Wel komen bij sommige verenigingen zaken naar boven die voor corona misschien ook al aan de hand waren en die corona versterkt heeft, zoals een dalend ledenaantal of moeilijkheden om vrijwilligers te vinden.’

Langs de andere kant toont de bevraging dat mensen terug zin hebben om samen te komen. ‘Koren zijn bij code oranje opnieuw beginnen repeteren, de judoclub in Wemmel gaat ook terug met oudere leeftijdsgroepen aan de slag, en als de centra zelf initiatief nemen, zoals met een matinee voor senioren in GC de Moelie, dan zien we dat daar veel animo voor is. Wat de verhuur van lokalen in onze centra betreft, zaten we op 2 maart al op de helft van de reservaties van een normaal precoronajaar, na een felle daling tijdens de voorgaande jaren. Het is dus nog geen hoeraverhaal, maar er is weer reden tot optimisme.’

Verenigingenbeurzen organiseren

De ondersteunende initiatieven van ‘de Rand’ en zijn gemeenschapscentra zijn dus complementair met wat lokaal al aanwezig is. ‘Een van onze ideeën om de relance te stimuleren is het organiseren van verenigingenbeurzen. Sommige cultuurraden of gemeentes organiseren die al en het spreekt voor zich dat we daar inzetten op andere ondersteunende initiatieven. Belangrijk is oog te hebben voor de initiatiefnemers en de trekkers bij de verenigingen. Maar daarnaast kunnen we in de gemeenschapskranten ook ‘de gewone leden’ van een vereniging in de schijnwerpers zetten en laten vertellen waarom ze deelnemen aan de activiteiten. Zo maken we duidelijk dat de deuren en communicatiekanalen van de gemeenschapscentra terug openstaan.’ Door de cultuurraden erkende verenigingen en lokale initiatiefgroepen krijgen maximaal voorrang op andere huurders. ‘Daarvoor hanteren de centra een sperperiode waarin enkel verenigingen lokalen kunnen reserveren. We willen de verenigingen ook laten inspelen op de initiatieven van de centra. Verenigingen die het moeilijker hebben om leden terug samen te brengen, kunnen voor een bepaalde voorstelling bijvoorbeeld in groep tickets bestellen en daar nog iets rond organiseren. Dat kan dan voor een nieuwe succeservaring en een nieuwe drive zorgen. Ondertussen blijven de centrumverantwoordelijken en stafmedewerkers hun voelsprieten uitsteken in de cultuur-, jeugd- en sportraden, in vergaderingen met de stuurgroepen.’

 

Tekst: Michaël Bellon
Foto: © Tine De Wilde
Uit: gemeenschapskranten april 2022