submenu

NT2-traject op maat van trainers - 07/03/2022

In het najaar van 2021 experimenteerde vzw ‘de Rand’ i.s.m. Crescendo CVO met een NT2-traject op maat van voetbaltrainers. De deelnemers leerden functionele voetbalwoordenschat en grammatica om instructies te formuleren. Dit succesvolle project zetten we in 2022 voort.

Tijdens ondersteuningstrajecten stelt vzw ‘de Rand’ vast dat er in voetbalclubs in de Vlaamse Rand trainers actief zijn die (te) weinig Nederlands kennen. Dat zijn vaak kwalitatieve en geschoolde trainers. Omdat heel wat clubs worstelen met de zoektocht naar trainers, willen ze die graag behouden. Daarom zette vzw 'de Rand' in 2021 samen met Crescendo CVO een pilootproject Voetbaltraining geven in het Nederlands – Hoe doe je dat? op. 

Dit traject is een specifieke verkorte NT2-opleiding waarbij het accent ligt op voetbaltechnische woordenschat, grammatica in een voetbalcontext én oefenkansen Nederlands in de club. De deelnemers van het pilootproject sloten in december hun NT2-traject succesvol af. Voor zowel de organisatoren als de deelnemers was het pilootproject geslaagd. Om nog geïnteresseerden de kans te geven hieraan deel te nemen, organiseren we dit traject vanaf 25 april opnieuw i.s.m. Crescendo CVO. Ook met  CVO Semper zetten we vanaf 21 april eenzelfde traject op in de Noordrand. Naast het versterken van het Nederlands bij trainers die vandaag al in clubs actief zijn, zijn ook ploegafgevaardigden, anderstalige ouders die een rol willen opnemen of andere geïnteresseerden in voetbaltraining welkom.

Info over en inschrijven voor het NT2-traject in Strombeek (Grimbergen) i.s.m. CVO Semper:
Download hier de flyer.
Surf naar de website van CVO Semper.

Info over en inschrijven voor het NT2-traject in Halle i.s.m. Crescendo CVO:
Download hier de flyer.
Surf naar de website van Crescendo CVO.

 

Deelnemers uit het pilootproject vragen naar een vervolg. Daarom bereiden we een tweede module voor die we in het najaar van 2022 organiseren.