submenu

Een geëvolueerde taalpromotiewerking - 07/02/2022

Taalpromotie is 1 van de 5 pijlers van vzw 'de Rand'. Binnen de taalpromotiewerking is er de voorbije jaren ingezet op zowel een eerstelijnsaanbod in de 6 faciliteitengemeenten als een tweedelijnsrol in de 13 andere randgemeenten van de Vlaamse Rand.

Vzw ‘de Rand’ heeft sinds 2006 een opdracht taalpromotie in de Vlaamse Rand. Die opdracht bestaat o.a. uit de promotie van lessen Nederlands, het aanmoedigen van wie de taal leert om ze ook te gebruiken en te oefenen en de ondersteuning van Nederlandstaligen i.f.v. de rol die zij kunnen spelen in het bieden van een oefenkans Nederlands.  


Gekoppeld aan andere opdrachten van vzw ‘de Rand’, waaronder het beheer van zeven gemeenschapscentra, zetten de taalpromotiemedewerkers sinds 2006 vooral in op een eerstelijnsaanbod leer- en oefenkansen Nederlands in de faciliteitengemeenten en de ondersteuning van lokale besturen in de Vlaamse Rand op het vlak van oefenkansen in de vrije tijd. Vrije tijd werd altijd ruim opgevat: speelpleinwerkingen, sportclubs, socioculturele verenigingen, bibliotheken, een specifiek taalstimulerend aanbod ... Zowel Nederlandstaligen als anderstalige volwassenen, jongeren, tieners en kinderen staan sinds het begin centraal in het ondersteuningsaanbod. 

De voorbije twee jaar is de taalpromotiewerking geëvolueerd. Die evolutie is ten eerste een gevolg van twee goedgekeurde projectdossiers op de oproep 'Taalstimulering Nederlands in de vrije tijd van kinderen en jongeren' van de Vlaamse overheid. Via die twee projectdossiers zetten de taalpromotiemedewerkers extra in op het versterken van het aanbod oefenkansen Nederlands in de faciliteitengemeenten. Daarnaast kwamen er ook extra vragen m.b.t. de ondersteuning van lokale besturen op het vlak van oefenkansen in de vrije tijd. Die vragen situeren zich vooral in de ondersteuning van sportclubs, buitenschoolse kinderopvang, speelpleinwerking, het delen van goede praktijken over gemeentegrenzen heen …  

Ten tweede krijgt ‘de Rand’ sinds januari 2022 van minister Weyts een opdracht om secundair onderwijs in de Vlaamse Rand te ondersteunen op het vlak van taalbeleid. Het doel is om de komende drie jaar het Nederlands van de leerlingen te versterken. Vzw ‘de Rand’ zal hiertoe in overleg met de scholen o.a. een ondersteuningsaanbod op maat en een centraal aanbod ontwikkelen. 

Deze evoluties en nieuwe opdrachten betekenen ook een vernieuwde werking en de uitbreiding van het taalpromotieteam. Het team bestaat vandaag uit 9 medewerkers: 
Bernadette Vriamont  
Cindy Van Dijck  
Karen Stals  
Ana Van Der Weeën  
Jasmine Huttener  
Nele De Kock  
Nizar Ujayli  
Tim Timmermans  
Karla Goetvinck  

Heb je een vraag? Neem contact op met:  
Cindy Van Dijck 
02 568 01 78 
cindy.vandijck@derand.be