submenu

Een sportclub is meer dan sport alleen - 10/06/2021

Er zijn intussen heel wat clubs met 'Boest - samen scoren met Nederlands' aan de slag in de Vlaamse Rand. 5 vrijwilligers uit een sportclub en 1 medewerker van en lokaal bestuur getuigen over hun ervaring met Boest. In de derde getuigenis krijgt Jaan Dehantschutter (gemeente Beersel) het woord.

Gemeente Beersel zet actief in op toeleiding naar het vrijetijdsaanbod, waaronder ook sportclubs. Jaan Dehantschutter, integratieambtenaar in Beersel, beseft dat het niet stopt bij mensen in een club afzetten. Je wil dat ze zich er goed voelen en er ook blijven. Sportclubs hebben een grote verbindende factor. Ze nemen een gemeenschapsvormende rol op binnen een gemeente. Sportclubs ondersteunen in de extra rollen die ze naast het sportieve opnemen is belangrijk. Kijk en luister naar een getuigenis van Jaan.

 

Miste je de eerste twee getuigenissen? Bekijk ze hier.

‘We bereiken iedereen met onze clubcommunicatie’ door Bart Cums (KSC Grimbergen)

‘Sport en taal, de perfecte combinatie!’ door Wouter De Craen en Niko Debrie (KV Zuun)

Wil je meer informatie, inspiratie, tips en voorbeelden ? 

Surf naar www.boestjesportclub.be. Je vindt sinds kort ook een toolkit op de website.

Heb je een vraag? Wil je ondersteuning voor je club?

Stuur een e-mail naar boest@derand.be.