submenu

Meerjarenplan 2021-2025 - 11/05/2021

Met enige fierheid stellen we je onze meerjarenplanning voor de periode 2021-2025 voor. Een meerjarenplanning in een nieuw jasje.

Op aangeven van het beleid en de administratie zullen we in de toekomst rapporteren via actiefiches en een opvolgingsdashboard waarbij context, doelstellingen, indicatoren, timing, voortgang en rapportage in één oogopslag terug te vinden zijn. Deze overzichtelijke rapportagevorm zal onze opdrachtgevers en bestuurders in staat stellen om de geplande acties makkelijker op te volgen.

De uitdagingen zijn groot, de doelstellingen en vooropgestelde resultaten ambitieus, maar het draagvlak en de bereidheid bij onze medewerkers en partners sterken ons in de vooropgestelde ambities.

Lees hier het volledige meerjarenplan 2021-2025.

Andere beleidsdocumenten.