submenu

Taalpromotie, meer dan oefenkansen in de vrije tijd - 11/01/2021

Vzw ‘de Rand’ breidt de taalpromotiewerking uit

Vzw ‘de Rand’ steekt met de taalpromotiewerking een tandje bij. Tot nu werkte het team taalpromotie rond Nederlands leren en Nederlands oefenen in de vrije tijd (sport, jeugd en cultuur). Met versterking op het terrein breidt vzw ‘de Rand’ de werking nu uit.

Met extra personeelsinzet krijgen meer sportclubs ondersteuning in het omgaan met de talendiversiteit in hun werking. Hierdoor vergroten we de oefenkansen Nederlands voor kinderen, ouders en trainers met een andere moedertaal.

Om te weten wat er bij lokale besturen in de Vlaamse Rand leeft en welke ondersteuning bovenlokale partners vandaag bieden voert ‘de Rand’ 2 vooronderzoeken. Enerzijds over de noden en uitdagingen om alle kinderen en jongeren in de gemeente te bereiken, anderzijds om in kaart te brengen welke ondersteuning vandaag op het vlak van flankerend onderwijsbeleid ontbreekt. Op basis van de analyse van beide vooronderzoeken werkt ‘de Rand’ een ondersteuningsaanbod op maat van lokale besturen in de Vlaamse Rand uit.

Vlaams minister van Onderwijs en Vlaamse Rand Ben Weyts lanceerde in mei 2020 een oproep om taalstimulerende activiteiten voor kinderen te versterken en uit te breiden. Vzw ‘de Rand’ diende 2 projectdossiers in. Via 1 project verhoogt ‘de Rand’ in samenwerking met lokale besturen en andere partners de kwaliteit en de kwantiteit van het taalstimulerend aanbod in de faciliteitengemeenten, in de eerste fase met een focus op Drogenbos en Wemmel. Via het tweede projectdossier ondersteunt ‘de Rand’ lokale besturen die zelf een projectdossier indienden. Vzw ‘de Rand’ zet op vraag en op maat procesbegeleiders en taalcoaches in op het terrein om ook daar verschillende taalstimulerende werkingen te versterken.

Vanaf 2021 investeert ‘de Rand’ in nog meer en betere contacten met de lokale besturen en andere partners in de Vlaamse Rand. Op die manier werken we samen aan een sterker Randbeleid waarbij we enerzijds nieuwe inwoners warm onthalen en anderzijds het sociale weefsel versterken.

De al bestaande initiatieven van het team taalpromotie lopen uiteraard ook nog verder.

De taalpromotiemedewerkers:


Info taalpromotie