submenu

Projectaanvragen taalstimulering in de vrije tijd van kinderen goedgekeurd - 14/07/2020

Vlaams minister van Onderwijs en Vlaamse Rand Ben Weyts lanceerde in mei, bovenop de zomerscholen, een oproep om taalstimulerende activiteiten voor kinderen te organiseren. Weyts wil met verschillende projecten buiten de school(m)uren het Nederlands bij kinderen met een andere thuistaal versterken.

Kinderen uit gezinnen van wie de thuistaal niet het Nederlands is, lopen vaak een verhoogd risico op een hobbelig schoolparcours. Dit aanbod biedt hen extra kansen op een sterkere taalontwikkeling Nederlands. 'Nederlands is de sleutel tot alle andere kennis en is dus essentieel om te verhinderen dat kinderen of jongeren leerachterstand oplopen', meent Weyts. 'Regio’s waar kinderen minder in contact komen met het Nederlands, zoals grootsteden en de Vlaamse Rand, krijgen bijzondere aandacht.'

De oproep viel niet in dovemansoren. Er werden 82 dossiers ingediend, waarvan 57 projecten zijn goedgekeurd. Vlaanderen trekt 2 miljoen euro uit om het Nederlands bij kinderen en jongeren tijdens schoolvakanties of in de buitenschoolse opvang te stimuleren. De 57 goedgekeurde projecten lopen tot september 2021. Volgend jaar maakt Vlaanderen vanuit Onderwijs en het Vlaamse Randfonds nieuwe middelen vrij om deze projecten te verankeren tot augustus 2022.

De Vlaamse Rand

In de Vlaamse Rand werden 10 projecten goedgekeurd, ook de 2 ingediende projecten van vzw ‘de Rand’. Via 1 project zet vzw ‘de Rand’ in samenwerking met lokale besturen en andere partners in op taalstimulering in de faciliteitengemeenten. Door nauw samen te werken wil ‘de Rand’ de kwaliteit en de kwantiteit van het aanbod oefenkansen Nederlands voor kinderen in de vrije tijd verhogen. Via het andere project ondersteunt vzw ‘de Rand’ de lokale besturen van de Vlaamse Rand die zelf een projectaanvraag indienden. Vzw ‘de Rand’ zal op vraag en op maat taalcoaches inzetten op het terrein om ook daar verschillende taalstimulerende werkingen te versterken.

Om de twee projecten uit te voeren werft vzw ‘de Rand’ 2 medewerkers aan: