submenu

Vacature onafhankelijke bestuurder - 29/01/2020

Vzw ‘de Rand’ is een agentschap van de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant, met ongeveer 70 personeelsleden en een omzet van ca. 7 miljoen euro. Vzw ‘de Rand’ ondersteunt en bevordert het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel, met een bijzondere focus op de zes faciliteitengemeenten.

Meer info op www.derand.be

Vzw ‘de Rand’

 • exploiteert zeven gemeenschapscentra
 • voert een actief taalpromotiebeleid
 • publiceert RandKrant en gemeenschapskranten
 • is partner in het documentatiecentrum Vlaamse Rand
 • coördineert het Gordelfestival

Dit is een oproep voor een onafhankelijke bestuurder.

In het kader van het decreet deugdelijk bestuur bestaat de raad van bestuur uit drie leden voorgedragen door de Vlaamse Regering, twee leden voorgedragen door de provincie Vlaams-Brabant, een vertegenwoordiger van elk van de zeven gemeenschapscentra en zes onafhankelijke bestuurders. Vzw ‘de Rand’ streeft ernaar dat de samenstelling van de raad van bestuur een weerspiegeling is van de diversiteit van de samenleving waarvoor ze werkt. Er is thans een vacature voor een onafhankelijke bestuurder.

Profiel van de kandidaat onafhankelijke bestuurder:

 • Je hebt voeling met de specifieke situatie van de Vlaamse Rand rond Brussel.
 • Je onderschrijft de missie en de waarden van vzw ‘de Rand’.
 • Je bent vertrouwd met minstens een van de volgende beleidsaspecten: 
   • juridische aangelegenheden
   • human resources
   • financieel beleid
   • management in de publieke sector
   • maatschappelijke en sociologische evoluties van de Vlaamse Rand
   • wisselwerking Brussel-Vlaamse Rand
   • jeugd
   • sociaal-cultureel werk
   • onthaal en integratie nieuwe inwoners
   • NT2
   • communicatie.
 • Je oefent geen politiek mandaat uit.

In het decreet deugdelijk bestuur wordt ook naar een aantal onafhankelijkheidscriteria verwezen.

De raad van bestuur komt zeven maal per jaar samen. De raad van bestuur heeft tot taak het beleid van de organisatie aan te sturen en de realisatie van de doelstellingen op te volgen. Leden van de raad van bestuur krijgen een presentievergoeding van 41,48 euro per vergadering.

Procedure:

Je verstuurt je kandidatuur met een motivatie en een beknopt cv via info@derand.be t.a.v. de heer Hubert Lyben, voorzitter, uiterlijk op 15 mei 2020. 

In de loop van de maand juni beslist een bijzondere AV over de aanstelling. Vzw ‘de Rand’ legt ook een reserve aan van kandidaten, tot eind 2021.

Voor meer info, contacteer de algemeen directeur:  Eddy Frans (eddy.frans@derand.be), tot 31 maart 2020 of Jo Van Vaerenbergh (jo.vanvaerenbergh@derand.be) vanaf 1 april 2020.

Vacature - PDF