submenu

Vzw ‘de Rand’ moet besparen maar blijft wel een belangrijk instrument in het Vlaamse Randbeleid - 14/11/2019

De Vlaamse Regering vermindert de dotatie aan vzw ‘de Rand’ met 6 %. De directie en de raad van bestuur moesten daarom in de ontwerpbegroting 2020 350.000 euro uitgaven schrappen. In overleg met het kabinet van minister Weyts is beslist om vooral in het investeringsplan te schrappen en geplande uitgaven en werken uit te stellen. Op die manier konden de werkingspijlers gevrijwaard worden. De toelage vanuit de provincie Vlaams-Brabant blijft behouden op hetzelfde niveau.


Minister Weyts maakte tevens zijn beleidsnota bekend met daarin zijn plannen voor de Vlaamse Rand voor de komende vijf jaar. In die plannen is een prominente plaats voorbehouden voor vzw ‘de Rand’, die haar werkingspijlers bevestigd ziet en die ook aangesproken zal worden om een rol te spelen inzake onderwijs en werk. Veel dus om over te onderhandelen en te bespreken bij de opmaak van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant. De beleidsnota is hier te consulteren.