submenu

Regeerakkoord bevestigt opdracht vzw ‘de Rand' - 02/10/2019

Het kersverse regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering bevat ook een hoofdstuk over de Vlaamse Rand, die een specifieke beleidsaanpak vergt.

In het kader daarvan wordt een Vlaamse Randfonds opgericht. Verder wordt er nadrukkelijk ingezet op het Nederlands als verbindende taal, o.m. via taalbadklassen in het onderwijs en lessen Nederlands voor anderstalige ouders. De opdrachten van vzw ‘de Rand’, o.m. inzake de gemeenschapscentra en de taalpromotiepijler, worden bevestigd en zullen in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt worden. 

Ben Weyts blijft minister bevoegd voor de Vlaamse Rand.