submenu

Franstalige scholen gaan naar theater in de gemeenschapscentra - 30/04/2019

920 leerlingen en ongeveer 50 leerkrachten wonen deze dagen de theatervoorstelling 'Miss Wifi en Koebrev experimenteren' van Ensemble Leporello bij in het gemeenschapscentrum in hun gemeente.

Jaarlijks programmeert vzw ‘de Rand’ in haar centra een podiumvoorstelling voor de leerlingen die Nederlands leren in de Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten. Soms coproduceert vzw ’de Rand’ een voorstelling, soms zoekt ze in het bestaande circuit naar een voorstelling die in aanmerking komt voor dit specifieke publiek.

 

Dit jaar gaat het om een voorstelling die in Vlaanderen de voorbije schooljaren al voor heel wat Nederlandstalige scholen gespeeld werd en waarbij de acteurs het een uitdaging vinden om deze voorstelling te kunnen spelen in deze specifieke context. In de voorstelling vinden enkele kleine ingrepen plaats om de leerlingen een succeservaring te bezorgen: extra aandacht voor visuele ondersteuning, de zoektocht naar transparante woorden in de theatertekst … Vzw ‘de Rand’ zorgt ook voor lesmateriaal op maat waarmee de kinderen op een speelse manier de belangrijkste woordenschat meekrijgen en ze voorbereid worden op het theaterbezoek. Het is niet nodig dat de kinderen elk woord en elke zin begrijpen. Het is wel belangrijk om hen een leuke ervaring in het Nederlands buiten de klas te bezorgen en hen te laten genieten van een fijne podiumvoorstelling in het Nederlands. Ook dit schooljaar is er veel enthousiasme bij de leerlingen en de leerkrachten.

Info: www.derand.be/nl/taalpromotie/schoolvoorstellingen