submenu

‘de Rand’ partner in HIVA-onderzoek - 26/03/2019

Het HIVA-KULeuven (HIVA staat voor Hoger Instituut voor Arbeid en Samenleving) voert op dit moment een onderzoek om het integratiebeleid beter opvolgbaar en evalueerbaar te maken.

Ze brengen daarbij in kaart wat de vier grote doelstellingen van het integratiebeleid (toegankelijkheid, participatie, actief burgerschap, sociale cohesie) precies inhouden en hoe die gemeten kunnen worden. Daarnaast is het ook de opdracht om de link bloot te leggen tussen de beleidsinstrumenten en deze vier doelstellingen. Opdrachtgever van het onderzoek is het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Eén van de beleidsinstrumenten die geanalyseerd worden is taalpromotie. Vzw ‘de Rand’ is een actieve actor op het vlak van taalpromotie en is dan ook uitgenodigd om mee te werken aan de workshop die over ‘taalpromotie’ wordt opgezet.