submenu

Vzw ‘de Rand’ te gast op hoorzitting Vlaams Parlement - 26/02/2019

De commissie Brussel & de Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement nodigde op 20 februari vzw ‘de Rand’ uit om op een hoorzitting te vertellen welke de belangrijkse prioriteiten moeten zijn voor het beleid van de volgende legislatuur. Ook Vlabinvest en het Toekomstforum Halle-Vilvoorde gaven hun visie.

Eddy Frans pleitte voor een specifiek statuut voor de Vlaamse Rand en voor structureel meer middelen om op de talrijke uitdagingen een antwoord te bieden. Nieuwe regelgeving wordt best onderworpen aan een randtoets. De groene druk en het grote aandeel jongeren van vreemde herkomst vergen een nadrukkelijke focus op onderwijs, zowel wat scholenbouw betreft als qua omkadering. Integratiebeleid moet zeer breed gaan en naar brede bevolkingsgroepen ook als een divers aanbod van taalverwerving en -sensibilisering worden geprofileerd. Voor de zes faciliteitengemeenten blijft vzw ‘de Rand’ een geschikt instrument voor de Vlaamse overheid om beleid op maat te voeren.