submenu

Nieuwe pictogrammen in onze databank - 22/02/2019

Er zitten meer dan 140 nieuwe pictogrammen in onze databank.

De databank op www.pictogrammendatabank.be helpt je met afbeeldingen over allerlei thema’s. Vzw ‘de Rand’ heeft meer dan 140 nieuwe pictogrammen toegevoegd, over verschillende thema's. 

Als je pictogrammen gebruikt, is je boodschap vaak gemakkelijker te begrijpen, maar enkel pictogrammen gebruiken, is niet genoeg om je communicatie verstaanbaar te maken. De pictogrammen vervangen de taal niet, ze zijn een visuele ondersteuning. Je stelt je teksten het best in zo duidelijk mogelijke taal op.

Je kan de pictogrammen ook gebruiken om oefeningen te maken voor de lessen Nederlands, er posters van te maken voor in de klas, gesprekken te starten in een conversatietafel etc. Je mag ze dus alleen gebruiken in het kader van acties die een rechtstreekse link met Nederlands leren en oefenen hebben.

Registreer je op www.pictogrammendatabank.be. Zodra je geregistreerd bent, kan je inloggen. Daarna kan je de pictogrammen selecteren en ze gratis downloaden.

Meer informatie? info@oefenhierjeNederlands.be