submenu

Veel sfeer op nieuwjaarsreceptie - 29/01/2019

Het jaarlijkse nieuwjaarstreffen van vzw ‘de Rand’ bracht 180 mensen samen in de Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode.

Algemeen directeur Eddy Frans en voorzitter Hubert Lyben keken met tevredenheid terug naar het afgelopen werkjaar en zetten bakens uit voor de toekomst. Lyben dankte minister Weyts en de hele Vlaamse Regering voor de budgettaire mogelijkheden die via klimaatmiddelen geboden worden om de gebouwen van ‘de Rand’ energiezuiniger te maken. Lyben sprak ook de hoop uit dat de nieuwe Vlaamse Regering voldoende de specifieke uitdagingen van de Vlaamse Rand zou erkennen, via aangepaste regelgeving waar dat nodig is en via extra middelen.

Gouverneur Lodewijk De Witte drukte als gastspreker zijn waardering uit voor het werk van vzw ‘de Rand’ in de afgelopen 22 jaar. De inspanningen om het Nederlands als een aantrekkelijke en verbindende taal te promoten moeten volgehouden worden, ook al is de context van de Vlaamse Rand doorheen de jaren sterk veranderd, aldus De Witte.