submenu

Extra middelen voor vzw ‘de Rand’ in 2018 - 18/06/2018

Minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts heeft 1,5 miljoen extra binnengehaald voor vzw ‘de Rand’.

Weyts investeert 1 miljoen in de vergroening van de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’. Er is ook een bijkomende en recurrente toelage van 500.000 euro, waarmee vzw ‘de Rand’ indien nodig een vangnet kan bieden voor het Vlaamse verenigingsleven in de zes. 'Dit is een nooit geziene budgetverhoging', zegt Weyts. 'Een prima zaak voor de Vlaamse Rand.'

1 miljoen euro is dus bestemd voor de vergroening van de gemeenschapscentra. Die extra middelen komen uit het Vlaamse Klimaatfonds. 'Dit is opnieuw een voorbeeld van de manier waarop de Vlaamse overheid middelen uittrekt voor initiatieven die de uitstoot van broeikasgassen doen dalen', zegt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. 'Zo zullen wij onze klimaatdoelstellingen tegen 2020 kunnen realiseren.'

Dankzij het extra geld uit het Klimaatfonds kan vzw ‘de Rand’ energiebesparende maatregelen nemen. Het gaat onder meer om het plaatsen van hogerendementsbeglazing, het installeren van gastellers of het opmaken van een lichtplan. In de Moelie (Linkebeek), de Kam (Wezembeek-Oppem) en de Boesdaalhoeve (Sint-Genesius-Rode) zal ook de stookplaats helemaal gerenoveerd worden. Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts: 'We waken over het groene karakter van de Rand en ook over het groene karakter van de gemeenschapscentra.'

Weyts zorgt ook voor een bijkomende en recurrente toelage van 500.000 euro voor vzw ‘de Rand’. Met dat geld kan vzw ‘de Rand’ in de faciliteitengemeenten o.m. de rol van de decretale subsidies overnemen, als dat nodig zou zijn. De Vlaamse Regering heeft immers beslist om de sectorale subsidies voor Jeugd, Sport en Cultuur in te kantelen in het Gemeentefonds, zodat de lokale besturen meer vrijheid krijgen om deze financiële middelen te besteden. In de faciliteitengemeenten zou de lokale overheid er dus voor kunnen kiezen om het geld dat vroeger bv. naar een lokaal cultureel, jeugd- of sportinitiatief ging te besteden aan andere doeleinden, ten nadele van het Vlaamse verenigingsleven. De bijkomende en recurrente toelage van 500.000 euro is een reservepotje waarmee vzw ‘de Rand’ o.m. het Vlaamse verenigingsleven te hulp kan schieten, als dat nodig is. In 2018 worden deze middelen ook deels geïnvesteerd in het Gordelfestival en in zonnepanelen, dit laatste met het oog op een extra energiebesparing.