submenu

Amendement van ‘de Rand’ bij decreet bovenlokale cultuurwerking goedgekeurd - 23/05/2018

De centra van vzw ‘de Rand’ zijn de voorbije jaren de motor geweest voor een intensieve samenwerking met andere cultuur- en gemeenschapscentra over de gemeentegrenzen heen. Denk maar aan de gemeenschappelijke abonnementsformules. Dit sloot nauw aan bij het beleidsperspectief van Vlabra’ccent.

Met het wegvallen van de culturele bevoegdheden bij de provincies, maakte de Vlaamse Regering werk van een decretaal initiatief om bovenlokale culturele samenwerking en projecten te stimuleren: over het ontwerp van decreet bovenlokale cultuurwerking wordt eerstdaags in het parlement gestemd.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (igs) zullen via dit decreet kunnen worden gesubsidieerd, ook in de Vlaamse Rand. Vzw ‘de Rand’ diende een amendement in bij het ontwerp van decreet om te garanderen dat ‘de Rand’ betrokken wordt bij igs’en waar (een of meer van) de zes faciliteitengemeenten deel van kunnen uitmaken. De meerderheid steunde dit amendement en het werd door de parlementaire commissie goedgekeurd.