submenu

Voordrachten voor leden en bestuurders van vzw ‘de Rand’ - 21/07/2017

De Vlaamse Regering heeft op 14 juli Myriam Warson, Philippe Laeremans, Marijke Cortvriendt, Hubert Lyben, Jef Vanderoost, Marleen Platteau, Frank Beckx en Sven Janssens aangeduid aan als leden die op voordracht van de Vlaamse Gemeenschap zetelen in de algemene vergadering van de vzw 'de Rand'.

Ze duidt ook Hubert Lyben, Myriam Warson en Marleen Platteau aan als leden van de algemene vergadering die eveneens deel uitmaken van de raad van bestuur op voordracht van de Vlaamse Gemeenschap, en draagt Hubert Lyben voor als voorzitter en Peter Biondi als ondervoorzitter van vzw 'de Rand'. Ze stelt tegelijk Greet Claes aan als regeringscommissaris bij de EVA vzw 'de Rand' voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

Eerder had de provincieraad van Vlaams-Brabant al Peter Biondi, Lieven Elst, Annemie Boon en Ria Cauchie voorgedragen als lid van de Algemene Vergadering en Peter Biondi en Ria Cauchie als bestuurders.