submenu

Start van stages Nederlands - 04/04/2017

Alsmaar meer anderstalige ouders kiezen ervoor om het Nederlands bij hun kinderen te stimuleren in de vrije tijd. GC de Moelie geeft de aftrap van een reeks stages die inzetten op taalstimulering Nederlands in de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’. Onder begeleiding van vzw De Horizon leren en oefenen meer dan 30 kinderen deze week al spelend Nederlands in Linkebeek. Aan het einde van de week tonen de kinderen aan hun ouders wat ze geleerd hebben.

Ook in de andere centra van vzw ‘de Rand’ zijn er stages Nederlands.

Info over de methodiek en begeleidende partners van de stages Nederlands.