submenu

Jaarverslagen Vaste Commissie voor Taaltoezicht nu ook online raadpleegbaar - 22/03/2017

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht is een adviserende instelling die moet waken over de stipte toepassing van de taalwetgeving.

In het geval van een klacht of overtreding bij een overheidsdienst kan de VCT een onderzoek instellen en een advies formuleren. Deze adviezen hebben geen bindende kracht. Particulieren kunnen bij de VCT een klacht en ook een minister wordt verondersteld beroep te doen op de VCT voor advies over de taalwetgeving bij initiatieven ter zake. De Vaste Commissie houdt ook toezicht op de in de taalwet voorziene taalexamens.

Alle jaarverslagen sinds de oprichting in 1964 zitten nu in de digitale bibliotheek van het Documentatiecentrum Vlaamse Rand.

zoek in de bibliotheek