submenu

Geef jouw taalinitiatief een BOOST! - 21/02/2017

We zoeken kleine initiatieven die een duwtje in de rug verdienen. Sociaal-cultureel werk: een Boost! voor jouw idee.

Wat? Kijk in je omgeving rond of er kleine initiatieven zijn die een boost verdienen of laat zelf je dromen (of die van je organisatie) los. De provincie, Vormingplus Oost-Brabant en Archeduc zoeken nieuwe initiatieven die met een relatief kleine steun in de rug mensen in beweging zetten om:

  • de mobiliteitsproblemen te lijf gaan.
  • van de vergrijzing een bron van verrijking te maken.
  • kansen te bieden aan Nederlandstaligen en mensen met een andere thuistaal om elkaar beter te leren kennen en samen dingen te gaan doen en beleven.

en die anderen kunnen inspireren hetzelfde te doen, zodat er een golf van initiatieven rond deze thema's kan ontstaan.

Voor wie? Alle sociaal-culturele organisaties en andere eigenzinnige burgerinitiatieven in Vlaams-Brabant.

Hoe kan je deelnemen? Omschrijf tegen 17 maart 2017 in max. 100 woorden: wie, wat, waar, hoe en - indien dat het geval is ook - hoe of met wie je kan samenwerken om ook op andere plaatsen mensen in beweging te zetten. Doe dit op zo’n manier dat anderen er helemaal warm van worden (enthousiaste omschrijvingen foto’s filmpjes, …).

Info: www.vlaamsbrabant.be -  BOOST