submenu

over vzw 'de rand' - Taalloket

Eerste hulp bij taalwetgeving

Mag er aan het loket van een postkantoor in een Nederlandstalige gemeente Frans gesproken worden? Mag mijn werkgever in een andere taal dan het Nederlands met mij communiceren?

Voor alle vragen over taalwetten, rondzendbrieven en rechtspraak kan je terecht bij de Taalwetwijzer. Dat is een juridisch steunpunt van de Vlaamse Gemeenschap. De Taalwetwijzer zorgt ervoor dat je zo snel mogelijk een objectief antwoord krijgt, met een overzicht van de relevante wetgeving.

Houd er wel rekening mee dat de Taalwetwijzer nooit zelf een klacht indient bij een overtreding. Dat kan je zelf doen aan de hand van de juridische argumentering van de Taalwetwijzer.

Het Taalloket van vzw ‘de Rand’ stuurt taalvragen die te maken hebben met de gemeenten in de Rand door naar de Taalwetwijzer.

Info

taalwetwijzer@vlaanderen.be of via de Vlaamse infolijn 1700

Taalloket, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, taalloket@derand.be