submenu

Publicaties - Andere publicaties

VERTAALWOORDENBOEKJE

Jouw vragen ondertiteld

Vzw ‘de Rand’ geeft een vertaalwoordenboekje voor anderstalige nieuwkomers uit, onder de naam Jouw vragen ondertiteld. Een anderstalige die in de Rand komt wonen, kent vaak nog geen Nederlands en heeft het dus niet altijd even gemakkelijk.

Het boekje is een ‘ondertiteling’ bij een eerste contact met de gemeente én een aansporing om Nederlands te leren. Het bevat een aantal vragen en zinnen die de anderstalige moeten helpen om basisinformatie te vragen aan het loket. De woordenschat is vertaald in het Frans, Duits en Engels. Tegelijkertijd kan het boekje voor de loketbedienden een hulpmiddel zijn in hun communicatie met anderstalige inwoners die nieuw zijn in de gemeente.

Vzw ‘de Rand’ biedt het boekje gratis aan gemeenten in de Rand aan en verspreidt het ook via de taalbeleidsprojecten van het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant en via de regiokantoren van het Provinciaal Integratiecentrum.

meer info en gratis downloaden van het vertaalwoordenboekje

Living In Translation

Taalgebruik en taalwetgeving

Journalist Michaël Van Droogenbroeck probeert in het boek Living in Translation een antwoord te formuleren op de tien meest voorkomende vragen van expats over taalgebruik en taalwetgeving in de Vlaamse Rand.

De publicatie kan je (N-F-D-E) gratis verkrijgen in de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’. De vragen en antwoorden kan je ook raadplegen op www.livingintranslation.be.

Taal en territorialiteit

in Vlaanderen in historisch en internationaal perspectief

Professor Grondwettelijk Recht en Mensenrechten Hendrik Vuye schreef een werkstuk over taal en territorialiteit. Het brengt helderheid in het verhaal van de taalkwestie in België, met implicaties voor de situatie in de Vlaamse Rand. Je kan de publicatie gratis downloaden in het Nederlands, Frans en Engels.

Taal en territorialiteit (NL)

Langue et territorialité (FR)

Language and Territoriality (EN)

Pictogrammenboekjes

Vzw ‘de Rand’ geeft vier pictogrammenboekjes uit. In de boekjes staan een aantal afbeeldingen met daaronder het juiste Nederlandse woord. Met de boekjes kan je geen Nederlands leren, maar ze zijn wel een mooie aanvulling op de lessen Nederlands en ze kunnen in veel gevallen als geheugensteuntje dienen.

Meer info + gratis downloaden pictogrammenboekjes